HYDROGEN: I sitt nye program for "tunge nullutslippskjøretøy" åpner Enova for støtte av hydrogenbiler også. Daimler Truck er en av produsentene som jobber med teknologien. På IAA-utstillingen i 2022 viste de sin GenH2 Truck.

Nytt støttetilbud til el- og hydrogendrevne tunge kjøretøy

Enova lanserer denne uken et nytt støtteprogram for tunge nullutslippskjøretøy som går på enten elektrisitet eller hydrogen. «Søkerne som kan kutte mest utslipp for minst støtte, vil ha et fortrinn».

Det melder det statlige støtteorganet selv i en melding mandag.

Støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy» erstatter det tidligere Enova-programmet «Tunge kjøretøy», som kun støttet elektriske kjøretøy. 

«Det nye støttetilbudet vil også omfatte hydrogendrevne kjøretøy som har potensial til å redusere utslippene fra lange og tunge transporter», skriver Enova.

I likhet med flere andre Enova-programmer legger det nye programmet opp til konkurranse om midlene. 

På den måten hevder støtteorganet at «kun de mest kostnadseffektive og klimavennlige prosjektene vil få innvilget støtte». 

Det gis støtte til nullutslippskjøretøy over 4,25 tonn.

Lastebiler og turbusser er i denne kategorien.

Maks 60% av merkostnaden

– Med enda lengre rekkevidde kan de nye kjøretøyene brukes til flere typer transportoppdrag enn tidligere varianter. De klimavennlige kjøretøyene er stillere og har mindre vibrasjon enn de fossildrevne alternativene, og er derfor svært populære blant sjåfører. Det er rett og slett mange positive effekter av at flere sjåfører får anledning til å kjøre utslippsfritt, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

LANSERER NYTT STØTTEPROGRAM: Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

I det nye støtteprogrammet «Tunge nullutslippskjøretøy» vil maksimal støtte være 60 prosent av merkostnaden ved å velge et nullutslippskjøretøy framfor et tilsvarende dieseldrevet kjøretøy.

Konkurransen er også lagt opp slik at «de som kan kutte mest utslipp for minst støtte vil ha et fortrinn». På denne måten skal man kutte mest mulig CO2 på en kostnadseffektiv måte i den tunge kjøretøy-parken i Norge, mener Enova.

Skal bidra til modning av markedet

– For at vi skal nå klimamålene våre må alle sektorer kutte utslipp. Tungtransporten står for store klimagassutslipp. Vi lykkes ikke med omstillingen til lavutslippssamfunnet uten at vi finner en løsning for å frakte gods og personer mer klimavennlig, sier klima- og miljøvernminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap).

– Enovas nye støttetilbud vil ha en betydelig klimaeffekt når nullutslippskjøretøy erstatter tunge fossile kjøretøy, og samtidig bidra til modning av markedet for slike kjøretøy. Målet er at nullutslippsløsninger blir den foretrukne løsningen i bransjen, sier han.

Følger utviklingen 

Statsforetaket Enova har som mandat å sette fart på «den grønne omstillingen» i Norge. 

«Det gjøres ved å støtte teknologiutvikling, og hele tida være en pådriver for å flytte ambisjoner og markeder i mer klimavennlig retning», hevdes det i pressemeldingen.

– Enovas virkemidler vil være nødvendige inntil nullutslippskjøretøy klarer å konkurrere mot fossildrevne alternativer uten behov for støtte, for eksempel som følge av teknologisk utvikling eller innføring av skatter og avgifter, sier Lilliestråle.

– Vi følger utviklingen i markedene nøye, og vil justere tilbudene våre i takt med endringene i markedene vi opererer i, legger hun til.

Powered by Labrador CMS