SAMLET TROPP: Lars B. Sand (f.v.) fra MAN Truck & Bus Norge, Anders Velta og Rune Hammer fra Iveco Norge, Tore Lillemork fra BIL, Knut Martin Breivik fra NBF, Kjetil Bergflødt fra Volvo Norge, Sebastian Blum fra Bertel O. Steen og John Lauvstad fra Norsk Scania står samlet om Grønt Landtransportprogram.

Tungbilbransjen står samlet i Grønt Landtransportprogram

Konkurransereglene legger sterke begrensninger på hva ulike kjøretøyleverandører kan snakke sammen og samarbeide om. Men i Grønt Landtransportprogram står de samlet.

– Vi så at det var store planer og tenkte at dette må vi være med på, og meldte oss på tidlig. En del av vårt arbeid og innsats for å nå klimamålene vil gå via dette, fordi vi har tro på allianser. Jo flere som er allierte, desto mer styrke og relevans får saken, sier Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening (BIL).

BIL, som organiserer norske bilimportører, er medlem i Grønt Landstransportprogram (GLP). Det samme er Norges Bilbransjeforbund (NBF), som organiserer forhandlere og verksteder.

Men det betyr ikke at enkeltstående medlemmer av BIL og NBF automatisk er med i GLP.

Derfor har aktører som Norsk Scania, Volvo Norge, Bertel O. Steen (Mercedes-Benz og Fuso), MAN Truck & Bus Norge, Iveco Norge og Cognia (Volmax-eieren) meldt seg inn som selvstendige partnere i programmet.

– Poenget er at tungbilbransjen står samlet i det grønne skiftet, og det er godt gehør blant våre medlemmer for det arbeidet som gjøres i GLP. Man kan samle kreftene om at dette er riktig for hele bransjen. Derfor er nærmest samtlige organisasjoner med, sier Knut Martin Breivik, avdelingsleder for Drift og utvikling i NBF.

Bærebjelkene

Etter GLPs første Stormøte synes Tore Lillemork det var et klokt valg å melde BIL inn i samarbeidet.

– Her var det mye substans, ikke minst med flere av pilotprosjektene som er i gang. Det burde absolutt ha vært innslag med våre medlemmer, som leverer produktene ut i markedet, så det vil være mitt innspill til neste stormøte, sier Lillemork.

Pilotprosjektene han viser til handler blant annet om Asko som har testet ut elektrisk trekkvogn, Ahlsell som har testet ut kjøretøy på biogass og Telemark Bilruter som har tetst elektriske langdistansebusser.

– Bilprodusentene er bærebjelkene i systemet. Hvis ikke de utvikler og produserer den nye teknologien er det ikke noe grønt skifte å snakke om. I stor grad er det føringer og insentiver fra EU som styrer elektrifisering og veien mot nullutslipp, og produsentene følger opp med å utvikle de nye produktene. Ingen er i tvil om dette, men til neste stormøte må vi få det tydelig frem og vise konkret hva som er stoda, samt hva som skjer av forskning og utvikling og hva man ser for seg vil komme, utdyper han.

Realitetsorientering

NBF og BIL har blant annet bidratt i en faggruppe som har utarbeidet en «Veileder for anskaffelse av grønn transport i offentlig og privat sektor».

– Veilederen er en viktig del av GLP. For mange som skal kjøpe transport er dette et ukjent terreng. Her kan de orientere seg litt og finne ut hvor de skal begynne, forklarer Knut Martin Breivik.

Han mener en av fordelene et partnerskap i GLP kan gi for importører eller forhandlere av nyttekjøretøy er at det kan resultere i deltakelse i pilotprosjekter, eller at man deltar i ulike arbeidsgrupper med kompetanse om de ulike produktene.

– Fra vår side har det vært viktig å spille inn chassisleverandørenes status når det gjelder teknologisk utvikling, sier Breivik.

– Mange har en grønn tankegang, men som kanskje ikke er helt i tråd med hva som er mulig å gjennomføre i praksis, sier Lillemork.

– Da kommer vi inn for å realitetsorientere litt om hva som finnes, hva som kommer og hva som er mulig, sier Breivik.

Forutsigbarhet avgjørende

Utover deltakelse på stormøtet jobbes det i GLP blant annet gjennom deltakelse i ulike faggrupper.

– Vi hadde en faggruppe for veigående kjøretøy, hvor vi presenterte de åpenbare hindre vi så for en rask overgang til utslippsfri transport, forteller Breivik.

– Overføring av transport fra vei til bane er et gjentakende tema, der det finnes en del realiteter som viser at det ikke kommer til å skje annet enn i marginal grad. Transportmengden kommer til å øke, og det meste vil gå på vei. Dermed mener vi det vil være desto viktigere å få ned utslippene fra veigående transport, som vil være bærebjelken også i tiden fremover, påpeker Tore Lillemork.

– Her er Norges Lastebileier-Forbund også med i samme gruppe, og da har vi med brukerperspektivet også. Samlet har vi en sterkere stemme overfor politikere og offentlige myndigheter, og vi blir rådspurt. Behovet for forutsigbarhet er helt sentralt i det grønne skiftet, i alle ledd – fra anskaffelse av kjøretøy til lading og annenhåndsverdier.

Powered by Labrador CMS