– Skal fortsette å presse på for elektrifisering

BYD har ingen planlagte leveringer i Norge i 2022, men Edison Yin (bildet), regiondirektør for Norden i BYD Europe B.V., forventer å komme sterkere tilbake i årene fremover.

Årsintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene ble først publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i februar.
  • Senere publiseres noen av intervjuene på YrkesBil.no enkeltvis. Du finner dem her.
  • Denne gangen: BYD Europe B.V.

– BYD har så langt levert 120 hel-elektriske busser i Norge, til blant annet Nobina, Vy og Unibuss. I Norden har vi levert 400 elektriske busser siden vi kom inn i dette markedet i 2015. For øyeblikket har vi ingen leveringer planlagt i Norge i 2022.

– Hvor stort blir totalmarkedet for busser i Norge i 2022 og 2023?

– Hvert år er forskjellig, avhengig av de offentlige anbudene, men vi forventer å fortsette å levere nullutslipps- og hel-elektriske busser i de kommende årene.

– Hvilke anbud er mest interessante for BYD fremover?

– Alle anbud som inkluderer elektriske busser er av interesse for BYD. Vi tilbyr en bred portefølje av produkter som dekker mesteparten av hva som etterspørres i anbud, og disse bussmodellene er tilgjengelige og i drift i dag.

– Per nå spenner vår produktportefølje fra 8,7-meter midi-buss til 18-meters elektriske leddbusser. Når våre kunder ser etter BYDs løsninger til anbud de skal delta i, skal vi definitivt stille opp for dem.

– Hva er på gang av produktnyheter fra BYD de neste par årene?

– BYD jobber kontinuerlig med innovasjon som en kjerneverdi, noe som reflekteres i vårt sterke R&D-team som består av over 35.000 ingeniører. I dette ligger et eget R&D-team som jobber spesielt med å utvikle løsninger for det europeiske markedet.

– Vi har nylig levert mange av våre nyeste produkter, inkludert en ny generasjon av vår 12-meters eBus, 13-meters intercity eBus og 15-meters eBus som klarer over 400 kilometer rekkevidde i testsyklusen SORT («Standardised On-Road Test cycles»).

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– BYD har over 26 års erfaring innen utvikling av elektriske batterier og er den eneste NEV-produsenten (New Energy Vehicles) som tilbyr en komplett eMobility-løsning. Da tenker jeg på at BYD produserer sine egne drivlinjer, oppladbare batterier, motorkontrollsystemer og – viktig i disse tider – sin egen IGBT (Insulated Gate Bipolar transistor) krafthalvledere. Dette gjør BYD til mye mer enn bare en bussprodusent. BYDs eBusser forsynes av BYDs egen Iron-Fosphate batteriteknologi, og vi er dermed i stand til å tilby en komplett løsning til våre kunder.

– Vi merker at det totalt sett var mangel på tilførsel av halvledere i bransjen. Effektene av pandemien og denne mangelen har medført noen utfordringer for bussindustrien, med blant annet lengre leveringstider. BYD har ikke vært spesielt berørt av dette siden vi også har vår egen forsyningskjede for de fleste avgjørende deler av det elektriske systemet. Ved å kontrollere produksjonen av nøkkelkomponentene som er nødvendige i elektriske busser, er BYD i stand til å minimere virkningen av halvledermangelen i vår virksomhet.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk, både av eget salg i 2022/23 og i overskuelig tid fremover, samt totalmarkedet? Hva med andre alternative drivstoffer: Gass, HVO etc.?

– Batterielektriske drivlinjer er etter vår mening den mest pålitelige teknologien som er utviklet. Det er tydelig at elektrifiseringen av transportsektoren øker nå og i årene som kommer, både for bydrift eller intercity-virksomhet. Ettersom batteriutvikling og ladeløsninger utvikler seg raskt, er bruken av elektriske busser mer omfattende enn noen gang før. Elektriske busser gjør allerede et inngrep i nøkkelbyer rundt om i verden, støttet av nasjonale og lokale retningslinjer som retter seg mot luftforurensning.

– Til tross for denne raske veksten er det fortsatt barrierer for fullstendig elektrifisering av flåter i enkelte land. BYD vil fortsette å presse på i elektrifiseringen. BYD har så langt levert 70.000 elbusser over hele verden. Disse bussene har til sammen kjørt 5,5 milliarder elektriske kilometer, noe som har redusert CO2-utslippene med 3,8 millioner tonn.

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor fremover?

– På kort sikt kan mangel på forsyning av essensielle deler fortsatt være en utfordring for de fleste bussprodusenter.

– På lang sikt vil mobiliteten fortsette å endre seg, og OEM-er må tilpasse seg kravene og markedstrendene. Vi ønsker å samarbeide med andre partnere for å dele ekspertise, for å fremme elektrifisering og for å redusere transportens innvirkning på miljøet vårt. BYD mener at samarbeid kan gi store fordeler ikke bare for produsentene, men enda viktigere for kundene.

– For våre eBus-kunder er BYD fleksible og kan samarbeide med partnere, som andre OEM-er, for å levere vår avanserte teknologi, chassis, batterier og drivverk. For eksempel har BYD siden 2015 hatt et samarbeidet med Storbritannias største bussprodusent, Alexander Dennis Ltd (ADL) og lansert et strategisk samarbeid for det britiske markedet. BYD leverer busschassis, batterier og kjerneteknologi for drivverk, og ADL produserer i Storbritannia karosseri til bussen. Vinn-vinn-samarbeidet mellom BYD og ADL har sørget for mer enn 500 e-busser levert i landet.

Powered by Labrador CMS