NYE REGLER: Det er ventet at EU-kommisjonen i løpet av kort tid vil presentere sine reviderte CO2-standarder for tunge kjøretøy.

Stor spenning knyttet til EUs «dødsdom» for diesel-lastebiler

Hvor lenge får fossildrevne nye lastebiler selges, og hva med fornybart drivstoff? Deler av lastebilnæringen holder pusten i forkant av at EU-kommisjonen skal legge frem sine reviderte CO2-standarder for tunge kjøretøy.

«Nye lastebiler som kjører på fossilt drivstoff vil fortsatt være tillatt utover 2035, med en potensiell utfasing som tidligst kommer i 2040».

Det skriver Euractiv.com, et nyhetsnettsted som har spesialisert seg på å dekke EU-stoff.

Mediet hevder de selv har sett et utkast til forslag fra EU-kommisjonen om de reviderte CO2-utslippsstandardene for tunge kjøretøyer, som ifølge nettstedet skal offentliggjøres 14. februar.

Mål for 2025 og 2030

Transportnæringen, kjøretøyprodusenter og energileverandører venter alle spent på hva som kommer i de reviderte CO2-standardene.

Dette kommer altså i tillegg til den nye Euro 7-standarden, som også har vært gjenstand for en viss diskusjon - ikke minst i bilbransjen.

I 2019 lovfestet EU de første CO2-utslippsstandardene for tunge kjøretøyer i EU-området (Regulation (EU) 2019/1242), og satte i den forbindelse konkrete mål for å redusere gjennomsnittlige utslipp innen 2025 og 2030.

I henhold til disse reglene må produsentene redusere CO2-utslippene fra nye lastebiler med et gjennomsnitt på 15 prosent fra 2025 og 30 prosent fra 2030, sammenlignet med det som ble regnet ut som basis fra perioden juli 2019 til ut juni 2020.

Kravene til reduserte utslipp gjelder imidlertid ikke det enkelte kjøretøy, men gjennomsnittlig utslipp for alle kjøretøy fra hver produsent.

Tidligst forbud i 2040

For personbiler og varebiler inngikk EU-institusjonene i fjor en avtale om å redusere tillatte CO2-utslipp fra eksosrøret til null innen 2035.

I praksis altså et forbud mot nye kjøretøy med forbrenningsmotorer fra det tidspunktet.

Loven har imidlertid ennå ikke inkludert mål for tunge kjøretøyer som lastebiler og traktorer.

Det er disse Kommisjonen planlegger å publisere reviderte CO2-standarder for, trolig neste uke.

Ifølge et det lekkede utkastet til forslaget vil disse kjøretøyene altså fortsatt ha lov til å slippe ut CO2 utover 2035, med en potensiell utfasing tidligst i 2040.

Euractiv.com skriver også at Kommisjonen lar reduksjonsmålene for karbonutslipp fra 2025 til 2029 stå urørt, og at de ikke spesifiserer de nødvendige utslippsreduksjonene i etterkant.

Dokumentet skal imidlertid definerer tre påfølgende «rapporteringsperioder», med tre utslippsreduksjonsmål som skal defineres fra 2030 til 2034, 2035 til 2039 og 2040 og utover.

Euractiv.com skriver at det i dokumentet ser ut til at «et potensielt mål for 100 prosent utslippsreduksjon, altså et de facto forbud mot nye diesellastebiler, tidligst vil skje innen 2040, om i det hele tatt».

Spørsmålet er om dette ikke er å slå inn åpne dører, ettersom sjefene for Daimler, Scania, Volvo, MAN, DAF, Iveco og Ford allerede i 2020 forpliktet seg til ikke å selge kjøretøy med dieselmotorer etter 2040.

Dette innebar at de flyttet fristen 10 år nærmere – tidligere hadde det nemlig vært snakk om 2050.

Opprop for fornybart drivstoff

Samtidig tar en rekke tunge industriaktører i EU nå, i forkant av den reviderte CO2-forordningen, til orde for at avkarboniseringspotensialet til bærekraftig og fornybart drivstoff må anerkjennes.

Blant aktørene som har undertegnet på et felles opprop, i form av et åpent brev til EU-kommisjonen, finner vi mange store drivstoff- og billeverandører, kjøretøyprodusenter, forhandlere, reparatører og transportoperatører.

«Tungtransport er en viktig sektor for at det indre markedet skal fungere, og et passende regelverk skal støtte utviklingen av rene kjøretøy som bruker forskjellige teknologier og drivstoff. Dekarbonisering er en umiddelbar utfordring, og alle alternativer som kan ha en rask innvirkning må aktiveres», heter det i brevet.

OGSÅ NORSKE: Fra hjemlige trakter finner vi Drivkraft Norge og Nordic Logistics Association (NLFs internasjonale arm) blant signaturene på det åpne brevet til EU-kommisjonen fra industriaktører.

«Avgjørende anerkjennelse»

I brevet fremheves det at bærekraftig og fornybart drivstoff kan fremskynde prosessen og bidra til å oppnå «Fit for 55» og de fullstendige dekarboniseringsmålene innen veitransport.

«Underskriverne av dette brevet hilser revisjonen av CO2-standardene for tunge kjøretøy velkommen i tråd med «Fit for 55»-målene og mener at en anerkjennelse av alle reduksjonsveier for CO2-utslipp langs hele verdikjeden er avgjørende.

Transportoperatører og kjøretøyprodusenter må oppmuntres til å vurdere renere drivstoffalternativer til fossilt brensel, umiddelbart tilgjengelige i dag, inkludert flytende og gassformige fornybare og syntetiske drivstoff.

Avhengig av brukstilfeller trengs teknologimangfold der alle teknologier, inkludert elektrifisering/hybridisering, hydrogen og bærekraftig og fornybart drivstoff kan spille en rolle», heter det videre i brevet.

De undertegnede organisasjonene anbefaler at bærekraftig og fornybart drivstoff vurderes for samsvar i CO2-forordningen for tunge kjøretøy.

«Å inkludere en slik bestemmelse i forordningen vil støtte EUs Green Deal-mål og fremskynde avkarboniseringen av den kommersielle transportsektoren», konkluderes det.

Snart får vi vite hva EU-kommisjonen mener om saken.

Powered by Labrador CMS