EU krever 30 prosent CO2-reduksjon

Utslippene fra nye busser og lastebiler i Europa må innen 2030 ned minst 30 prosent fra dagens nivå, ifølge nye EU-bestemmelser.

Publisert
infografikk
KORT FORKLART: Dette er EUs CO2-regler. Grafikk: Volvo Trucks

Det nye målet for reduksjon i utslippene fra tunge kjøretøy ble vedtatt denne uken, i EUs lovgivende myndighet, Parlamentet og Rådet.

I vedtaket ligger også et delmål om 15 prosent reduksjon innen 2025, i tillegg til at det er besluttet å ta en ny gjennomgang av den endelige målsettingen i 2022.

Beslutningen skal imidlertid stemmes over i Europaparlamentet før den blir endelig.

Står for 25 prosent
EU har i dag ingen begrensning i utslippene fra tunge kjøretøy, i motsetning til USA, Kina, Japan og Canada, men de nye kravene for lastebiler og busser, kommer etter at EU i fjor høst innførte egne krav for person- og varebiler.

Lastebiler og busser står for rundt 25 prosent av Europas transportrelaterte utslipp, og rundt seks prosent av EUs totale CO2-utslipp.

At EU nå innfører utslippsbegrensninger når det gjelder CO2, gir kjøretøyprodusentene et tydelig tidsskjema å forholde seg til.

Men målet – å redusere energiforbruket og påvirkningen av klimaet – har lenge vært et høyt prioritert spørsmål i bransjen. Ikke minst fordi drivstoffet utgjør omtrent en tredjedel av transportfirmaets utgifter.

LES OGSÅ: Nye EU-regler kan gi dramatisk endring i lastebildesign

Ønsker insitamenter
Volvo Trucks er blant lastebilprodusentene som hilser de nye kravene velkommen, men etterlyser samtidig flere insitamenter for alternativene.

– Det er naturlig at EU nå innfører grenseverdier for utslipp av CO2. For å påskynde utviklingen ønsker vi å se sterkere økonomiske insitament fra myndighetene til de kundene som går foran og velger nye kjøretøy med lavere klimapåvirkning, sier president for Volvo Trucks, Roger Alm i en presseuttalelse.

Han mener elektriske lastebiler er en av løsningene som kan bidra til redusert utslipp av CO2.

LES OGSÅ: Disse elektriske lastebilene kommer til Norge i 2019

Volvo introduserte sine første lastebiler med elektrisk drift i 2018 og starter serieproduksjon av disse lastebilene i år.

De to første ble levert ut til kunder i Gøteborg denne uken.

Videre perspektiv
EUs rammeverk gjelder utslippene fra selve lastebilen. Volvo påpeker at problemet har et videre perspektiv.

– Om alle ledd i transportkjeden arbeider mot samme mål kan vi redusere klimapåvirkningen betydelig mer. Bedre logistikk, økt tilgang på biodrivstoff, økt satsning på sjåføropplæring i økonomikjøring, aerodynamisk utformede tilhengere, forbedringer av veistandarden og økte muligheter for å utnytte kjøretøykombinasjoner med høyere kapasitet, er noen eksempler på tiltak som ulike aktører kan bidra med, sier Lars Mårtensson, miljø- og innovasjonsjef i Volvo Trucks.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Fakta

  • EUs nye regelverk for utslipp av CO2 fra tunge kjøretøy gjelder kjøretøy produsert og registrert fra og med 2019.
  • De gjennomsnittlige utslippene skal reduseres med 15 prosent fra og med 2025 og med 30 prosent fra og med 2030 (basert på gjennomsnittlige 2019 utslipp).
  • Reduksjonsnivåene henspeiler til de gjennomsnittlige utslippene fra de lastebilene som produseres av de respektive produsentene sammenlignet med industriens gjennomsnittsverdier i 2019.
Powered by Labrador CMS