SOLARIS I SINNET: Sverre Skaar, administrerende direktør i Solaris Norge, fryder seg over at det store nye depotet på Stubberud i Oslo nå er fylt opp av nye elbusser fra Solaris. De skal settes i drift om noen uker.

– Vi har vært nødt til å tenke nytt og planlegge på en helt annen måte

Solaris Norge, med administrerende direktør Sverre Skaar i spissen, skal levere batterielektriske busser til Oslo så det monner i 2023. Men med både 12 og 18-meters hydrogenbuss i paletten håper de på et snarlig oppsving også for den teknologien.

Importørintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene blir publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i mars.
  • Intervjuene publiseres også enkeltvis på YrkesBil.no. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Solaris Norge AS.

– Hvor mange busser skal Solaris levere i Norge i 2023?

– 183 eksemplarer av E18,75 Elektrisk. Dette gjelder anbud «indre By» i Oslo.

– Hvor stort blir totalmarkedet for busser i Norge i 2023?

– Drøye 300 busser.

– Hvor stort blir totalmarkedet i 2024 og hvor stor andel av dette har Solaris ambisjoner om å ta?

– For vår del så er det ikke store volum å hente for oss i 2024. Vi er kun med i anbud med tanke på by- og til dels regiontrafikk – og 2024 er ikke direkte sterkt her.

– Hvilke anbud er mest interessante for Solaris fremover?

– Som alltid: elektrisk mobilitet i våre største byer og tettsteder. Spesielt der lavgulvsbusser kan brukes.

– Hva er på gang av produktnyheter fra Solaris de neste par årene?

– Kontinuerlig utvikling på batterisiden, vi har introdusert 18 meter hydrogen, så nå har vi både 12 og 18 meter hydrogenbuss. Vår 15 meter elektrisk er relativt ny, men vi har ikke helt klart å høste potensialet av dette fantastiske produktet helt ennå. Vi jobber med det.

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– Det er utfordrende, men jeg vil berømme fabrikk for å ha tatt dette på alvor og virkelig gjøre det som er mulig for å sikre en god gjennomføring. Vi har vært nødt til å tenke nytt og planlegge på en helt annen måte. Vi er jo en Europeisk produsent, og har fokus på deler / tilbehør innenfor Europa. Det har hjulpet i større grad. Selvsagt dukker det opp en del utfordringer vi må løse på strak arm.

Slik gikk 2022 for Solaris

Registrerte 3 busser. Volumnedgang på 40 prosent.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk, både av eget salg i 2023/24 og i overskuelig tid fremover, samt totalmarkedet? Hva med andre alternative drivstoffer: Gass, HVO etc.?

– By og tettsteder blir elektrisk. Hydrogen i vårt land er ikke helt i «vinden» per nå – men vi håper det kan snu. Jeg mener nok at diesel vil være med en stund til i Distrikts-Norge, selv om det nå er en del produsenter med elektrisk fremdrift også på normalgulvsbusser.

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor fremover?

– Lønnsomhet, samt sterkt behov for rekruttering til bussfaget.

VENTER: Snart skal 183 nye Solaris elbusser ut på veien i Oslo. I mellomtiden venter de på Stubberud-depotet på Alnabru.
Powered by Labrador CMS