Metrobuss i Trondheim

Statsbudsjettet:

Redusert dieselavgift og høyere diett

Ingen åpenbar innsats for å øke el-andelen for varebiler. Lavere veibruksavgift, og støtte til noen spesielle buss-prosjekter – høydepunkter er det ikke mange av i Statsbudsjettet sett med YrkesBil-øyne.

2,6 milliarder kroner i tilskudd til store kollektivprosjekter ser vi i forslag til statsbudsjettet for neste år.

Det er et par konkrete innslag under den posten:

- 126 millioner kroner skal gå til Metrobuss i Trondheim og 807 millioner kroner skal gå til Bussveien på Nord-Jæren.

Trondheimsprosjektet gjelder de 24 meters bussene som har vært i trafikk i fire år nå – en del av «miljøpakke Trondheim».

Ikke så miljøvennlig

Blant annet den betegnelsen gjorde at det ble litt ugrei oppmerksomhet da selskapene som driver busslinjene gikk over fra biogass til diesel etter ganske kort tid.

For halvannet år siden sendte Samferdselsdepartementet ut en pressemelding der det sto:

- Det er også utfordringer med framdrift på viktige prosjekter som tilsier en gjennomgang. Blant annet har arbeidet med metrobussen stoppet opp, et tiltak som må på plass for å kunne nå nullvekstmålet.

Ny bevilgning vil vel bety ny innsats?

Går sakte på Jæren

For oss som ser den utenfra er Bussveien på Nord-Jæren (tidligere kalt Bussveg 2017, så Bussveg 2020 og foreløpig har navnet stanset på Bussveg 2021) en slags parallell til Bybanen i Bergen – bortsett fra at Bussvegen i hvert fall er påbegynt.

NRK.no har en informativ og omfattende presentasjon om prosjektet. Du finner den her. 

Det står ikke noe konkret om nye døgnhvileplasser, men et lite lyspunkt for sjåførene er det:

- Sats for fradrag og skattefri dekning av kost for langtransportsjåfører ved fravær fra hjemmet i 24 timer, økes fra 350 kroner til 400 kroner per døgn.

Og litt mer overordnet:

Drivstoffavgiften for bensin og diesel øker med 15 øre per liter, men samtidig foreslår Regjeringen å redusere veibruksavgiften på bensin med 0,26 kroner per liter og veibruksavgiften på diesel med 0,32 kroner per liter.

Samtidig økes omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken fra 17 til 19 prosent i 2024 forslås det.

De som hadde håpet på solid innsats for å øke bruk av elektriske varebiler må vente til et annet budsjett. I dagens forslag står det bare at:

- Avskrivningssatsen for elektriske varebiler reduseres fra 30 % til 24 %.

Dessuten, når det gjelder varebiler: - Satsen i CO2-komponenten i engangsavgiften på lette varebiler økes med 5 % ut over prisveksten.

Vi skal komme tilbake med kommentarer til budsjettforslaget.

Powered by Labrador CMS