Elektriske varebiler blir det mange flere av i Posten Norge fremover.
Elektriske varebiler blir det mange flere av i Posten Norge fremover.

Posten med nye retningslinjer for anskaffelse av varebiler

Fra 2022 skal Posten-konsernet kun anskaffe varebiler drevet av fornybare energikilder i byene, og utenfor byene fra 2023.

Publisert

Nyheten kommer i forbindelse med at Posten har vedtatt en ny klima- og miljøstrategi.

At Postens største klimagassutslipp kommer fra transport er neppe egnet til å overraske noen.

Det er derfor på dette området de kraftigste tiltakene vil skje.

Det er ikke lenge siden konsernet meldte at de har anskaffet 439 nye lette og tunge kjøretøy på fornybar energi.

Fra neste år skal Posten-konsernet altså kun anskaffe varebiler drevet av fornybare energikilder i byene, og utenfor byene fra 2023.

Dette er en del av løsningen for å nå et av de andre målene, nemlig å distribuere fossilfritt i 40 nordiske byer innen 2023.

Utslipp fra leverandørene er inkludert i konsernets klimaregnskap og mål for utslippsreduksjon.

Posten sier de fremover vil stille strengere klimakrav til leverandørene.

I 2030 skal cirka 80 prosent av alle konsernets egne kjøretøy være fossilfrie og samtlige varebiler som benyttes av Posten skal være fossilfrie uavhengig av om de er egeneide eller innleide.

Posten opplyser at de har redusert klimagassutslippene i hele virksomheten med 45 prosent siden 2012.

Mot 2030 skal utslippene reduseres med ytterligere 13 prosent, samtidig som selskapets aktivitet er forventet å vokse med over 40 prosent.

Dette målet betyr at Posten halverer sitt totale klimagassutslipp fra 2012 til 2030, dersom de når målet.

Konsernet opplyser at målet nå er «godkjent av den internasjonale organisasjonen Science Based Targets initiative (SBTi*) og i tråd med Parisavtalen».

Etter 2030 er målet å ha netto null utslipp fra all veitransport i 2040 og netto null utslipp fra hele virksomheten i 2050.

– Konkrete og ambisiøse mål skaper både energi og tempo i dette viktige miljøarbeidet. I klimaarbeidet skal vi benytte de mulighetene som ligger for innovasjon og utvikling av tjenester med lavere utslipp, sier Tone Wille som er konsernsjef i Posten.

Posten og Bring jobber samtidig med utvikling av nye tjenester med lavere klimagassutslipp og kunder vil tilbys nye tjenester som egne klimarapporter, klimakalkulator og klimarådgivning.

Powered by Labrador CMS