LANSERER NYTT PRODUKT: Nina Bratlie, administrerende direktør i Volvo Finans Norge og Karstein Ahlin, administrerende direktør i Volvo Norge er klare med produktet Electromobility as a Service.

Nå er Volvo klare med sitt nye abonnement-konsept

– Måten transportnæringen drives på er i endring, og for å optimalisere driften vil nye finansieringsløsninger tas i bruk, sier sier Nina Bratlie, administrerende direktør i Volvo Finans Norge. Innfører leie med 12, 24 eller 48 måneders bindingstid.

Første gang Volvo Norge fortalte offentlig at de skulle lansere «equipment as a service» som en ny form for bilhold av elektriske lastebiler, var i importørintervjuet med YrkesBil i inngangen til 2024.

Nå forteller Volvo Trucks-importøren sammen med Volvo Finans Norge, i en pressemelding, mer om hvordan konseptet vil bli. 

Og de varsler at transportbransjen må lære seg å tenke nytt på mange måter når det gjelder bilhold fremover:

– Lastebilbransjen er på full fart inn i en ny tidsalder. Produkter og tjenester slik vi har forholdt oss til det i de siste 50 år, utfordres og er i endring. Da må vi henge med og tilpasse oss, sier Karstein Ahlin, administrerende direktør i Volvo Norge.

Endret måte å drive transport på

I godt over 50 år har transportører kjøpt lastebil med dieselmotor, og finansiert med kontanter eller banklån. 

Etter hvert kom leasing som alternativ, og det har vært status lenge. Men nå er mye i endring. 

Først og fremst innen drivlinjer, men Volvo mener det er tydelig at kundene etter hvert også vil endre måten å drive transport på.

– Vi er i den spede begynnelse, sier Nina Bratlie, administrerende direktør i Volvo Finans Norge. 

– Både vi og våre kunder ser det samme, måten transportnæringen drives på er i endring, og for å optimalisere driften, vil nye finansieringsløsninger tas i bruk, fortsetter Bratlie.

Det Volvo i denne sammenheng mener med en ny måte å tenke bildrift på er «equipment as a service», forkortet til EaaS. 

Mange har hørt lignende forkortelser i andre sammenhenger enn i lastebilbransjen, kanskje først og fremst i IT-bransjen med blant annet SaaS (Software-as-a-Service), og nylig med flere ulike modeller i personbilbransjen. 

Volvo forteller at det for dem i hovedsak handler om «å leie ut en elektrisk lastebil i en gitt periode til en fast pris, med høy fleksibilitet og lav risiko for kunde».

– EaaS som konsept har mange sider og løsninger ved seg. Vi ønsker nå å teste konseptet i markedet, høre hva kundene tenker og utvikle dette videre i fellesskap, sier Nina Bratlie.

Litt eller alt inkludert 

I disse dager lanserer Volvo Trucks piloten i sitt landsdekkende nettverk. 

I starten tilbys det et begrenset antall elektriske lastebiler med to grunnkonsepter under navnet Electromobility as a Service. Til YrkesBil fortalte Ahlin ved årsskiftet at de hadde bestilt «et titalls elektriske lastebiler» til dette formålet. 

– Vi vil begynne med å tilby to konsepter; Green Flex, hvor kunden avtaler en leieperiode på 48 måneder med 24 måneders binding, og Flex, som innebærer 12 måneders bindingstid for kunden, sier Nina Bratlie. 

Kunden kan i tillegg velge «alt inkludert» eller gjøre tilvalg på dekk og forsikring for å gjøre løsningen enda mer smidig.

Prisspørsmål

Fordelen for kunden ligger i all hovedsak i risikobildet, mener Volvo. 

Velger kunden en slik løsning, sitter Volvo for eksempel med hele risikoen for restverdien på bilen. Volvo opplever at uroen kunder oftest har når de skal vurdere en elektrisk lastebil er restverdi og om bilen faktisk vil fungere på den aktuelle kjøringen.

– Det er blant annet disse usikkerhetene vi nå reduserer for kunden. Risiko rundt restverdi tar vi, og kunden kan risikofritt teste om dette fungerer i praksis, sier Karstein Ahlin. 

Men graden av risiko, og hvem som sitter med risikoen, påvirker naturligvis også prisen. I intervjuet YrkesBil hadde med Volvo Norge-ledelsen stilte vi Karstein Ahlin følgende spørsmål:

– Hvordan vil et slikt abonnement skille seg fra det dere kaller utleiebiler i dag, pris- og avtalemessig?

– Man må betale for at noen andre tar risikoen, så det vil være en prisposisjonering. Tar du hundre prosent av risikoen selv ved å kjøpe bilen, er det i teorien det billigste. Skal du derimot ha en bil som kan leveres tilbake akkurat når det passer deg, blir det dyrt. Binder du deg til en bestemt periode blir det noe imellom der, svarte Volvo Norge-sjefen.

Tar du hundre prosent av risikoen selv ved å kjøpe bilen, er det i teorien det billigste

Karstein Ahlin, Volvo Norge

I tillegg er elektriske lastebiler i konstant utvikling. Har det kommet et nytt produkt som passer driften til kunden bedre, kan man etter bindingstiden bytte seg opp, om det er ønskelig.

– I den tiden vi nå er inne i, med teknologiskifte og usikkerheten det bringer med seg, mener vi at dette konseptet betydelig reduserer risikoen ved å gi kunden forutsigbare kostnader, fleksibilitet, minimal økonomisk risiko og ingen kapitalbinding, sier Nina Bratlie. 

Pay per use

En annen kjent modell som har vært diskutert i bransjen er betaling for bruk, gjerne isolert til kjørte kilometer per arbeidsdag. 

Flere av lastebilprodusentene og deres norske importører har snakket om dette, blant annet var Jarle Viuls, konserndirektør i Bertel O. Steen Lastebil og Buss, konkret i importørintervjuet med YrkesBil:

– Hvis kundene ønsker å kjøpe bil på kilometer skal vi være med på det. I det grønne skiftet er det mange som ikke ønsker å forplikte seg for så mange år. Derfor vil vi se på mulighetene for å starte utleieselskap og se på hvordan vi kan tilby biler til kunder på kortere horisonter, sa Viuls.

Scania lanserte i fjor også en betal-per-bruk-modell, sammen med den tyske speditøren sennder, gjennom joint venture-selskapet Juna. YrkesBil har spurt Norsk Scania om dette konseptet er aktuelt for det norske markedet:

– Dette er ikke tema for Norge, men Scania har ambisjoner om å starte i Tyskland for så å rulle det fort ut i Sentral-Europa, svarte John Lauvstad, direktør for bærekraft, PR og kommunikasjon i Norsk Scania.

Iveco har på sin side lansert sitt GATE-konsept i Italia, der man betaler per kilometer. YrkesBil har spurt Iveco Norge om de skal satse på GATE eller andre nye eierformer, som abonnement, i Norge:

– Nei. Mitt inntrykk er at kundene har sine løsninger på finansiering selv. GATE-konseptet er øremerket elektriske kjøretøy, men foreløpig kun for hjemmemarkedet. Jeg tror slikt kommer i større grad når bilene blir dyrere – for eksempel hydrogenbiler, svarte Anders Velta, Country Sales Manager i Iveco Norge.

Nå forteller Volvo Finans Norge at de vurderer å innføre en betaling for bruk-modell:

– Dette er et konsept vi jobber med og som er neste steg i denne piloten. Vi kjenner det fra Volvo Maskin, og vi tror at dette også kan ha noe for seg i enkelte bruksområder innen transport. Når dette lanseres, er foreløpig ikke klart, sier Nina Bratlie. 

– Vi har flere ideer på blokka, men vi starter med dette nå og ser hvilke tilbakemeldinger og erfaringer vi får, sammen med kundene våre, sier Karstein Ahlin. 

Powered by Labrador CMS