Jon Øivind Rist, salgsdirektør buss i Bertel O. Steen Lastebil og Buss, tror 2023 blir et langt bedre år enn 2022.
Jon Øivind Rist, salgsdirektør buss i Bertel O. Steen Lastebil og Buss, tror 2023 blir et langt bedre år enn 2022.

Lader opp til neste år

2022 blir et lav-volum-år i bussmarkedet for Mercedes-Benz og Setra, men importøren lover at de skal komme sterkt tilbake.

Årsintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene ble først publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i februar.
  • Senere publiseres noen av intervjuene på YrkesBil.no enkeltvis. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Bertel O. Steen Lastebil og Buss.

– Vi forventer ingen store anbudsleveranser i 2022, foruten noen små porteføljer av minibuss. I år må vi primært sikre volumet gjennom salg av enkeltbusser. Vårt mål er å levere 100 busser hvorav minibusser vil utgjøre rundt 70 prosent mens resten vil fordele seg på noen elektriske utgaver, turbusser og rutebusser i klasse 1 og 2, sier Jon Øivind Rist, salgsdirektør buss i Bertel O. Steen Lastebil og Buss.

– Hvor stort blir totalmarkedet for busser i Norge i 2022?

– Etter noen år på rad med flere store og tunge anbudsleveranser blir det i 2022 færre busser levert på anbud. Selv om vi ser positivitet i tur- og minibussbussbransjen tror vi leveringsutfordringer kan legge en liten demper på volumet. Selv med busser til Oslo indre by som vi antar vil bli registret ultimo 2022, og elektriske minibusser på TT-anbud på Østlandet, så forventer vi et historisk lavt totalmarked på buss med kun 750 enheter.

– Hvor stort blir totalmarkedet i 2023 og hvor stor andel av dette har Bertel O. Steen Lastebil og Buss ambisjoner om å ta?

– I 2023 må det være lov å anta vi har lagt alt av pandemi bak oss, og videre at leveringskjeden fungerer bortimot normalt. Dette blir heller ikke det store anbudsåret, men vi tror på en økning i forhold til inneværende år og at det vil ende på 1.000 busser. Bertel O. Steen Lastebil og Buss skal selvsagt ha sin andel av dette. Hvor stor denne andelen blir er noe avhengig av hvordan vår produktportefølje stemmer med forespørslene, og da spesielt i anbudene.

– Hvilke anbud er mest interessante for Bertel O. Steen Lastebil og Buss fremover?

– I tillegg til fysisk tilstedeværelse med en god verkstedkapasitet er "riktige" drivlinjer nå blitt avgjørende å kunne treffe mål i anbudskonkurranser. Størrelsen på anbudene i Norge gjør at vi ikke klarer å forsere utvikling av nye busser på alternative drivlinjer, og vi søker derfor å jobbe proaktivt og fokusere mot det vi kan gjøre noe med. Bertel O. Steen har en lang historie som verkstedorganisasjon på tungbil og med vår nye organisering er dette noe vi skal utvikle ytterligere. Der vi har produkter, og der vi ser potensial for drift av verksteder for buss og last, skal vi satse.

– Hva er på gang av produktnyheter fra Mercedes-Benz og Setra de neste par årene?

– Vi gleder oss til å kunne presentere en facelift på Setra Top Class og Comfort Class i løpet av høsten, så har vi et par nye konsepter innen ekspressbuss-segmentet som vi vil presentere i løpet av året. Videre kommer det en kort nyhet og en liten elektrisk nyhet... På lengre sikt er den største milepelen en ny laventrebuss.

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– Dette har berørt våre personbil- og varebilkolleger i lengre tid, det påvirker volumet vårt på lastebil og vi ser nå at dette også vil treffe bussmarkedet. Foreløpig har det ikke fått de store konsekvensene for våre fabrikker, men vi ser konturene av potensielle utfordringer utover året.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk, både av eget salg i 2022/23 og i overskuelig tid fremover, samt totalmarkedet? Hva med andre alternative drivstoffer: Gass, HVO etc.?

– Vi tror ikke det blir levert mange klasse 1 busser på Euro VI fremover. I bynære områder ser vi at hovedtyngden på anbud, også klasse 2, vil være elektrifisert innen kort tid. I 2022 skal vi levere noen få elektriske klasse 1 busser samt et mindre antall elektriske minibusser. Vi har ambisjoner om å øke denne andelen for 2023, og etter hvert som den elektriske produktporteføljen utvides. Dette ligger et par år frem i tid. Våre produkter blir i utgangspunktet Euro VI med HVO, mild hybrid og elektrisitet. Elektriske busser med rekkeviddeforlenger basert på hydrogen tror vi kan være en fremtidsrettet løsning.

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor fremover?

– Bransjen står overfor store forventninger fra de politiske miljøene som ønsker et hurtig skifte til 0-utslippløsninger, kanskje uten at alle konsekvenser rundt lade-infrastruktur, verksted-infrastruktur, sikkerhet og konsekvenser for brukere er tilstrekkelig gjennomarbeidet. Miljø overskygger i dag all annen teknologi og ikke minst sikkerhet. Vi ser en stor utfordring rundt den usikkerheten som preger deler av bransjen i forhold til innkjøp av materiell i dag, og som man frykter er ubrukelig om få år. Dette holder tilbake investeringer i nytt materiell og preger naturligvis oss på leverandørsiden. Vi kunne ønske oss litt mer forutsigbarhet og langsiktighet fra våre myndigheter.

Powered by Labrador CMS