REPARASJONER: Selskapet har blant annet god kompetanse på styreenheter.

Fikser elektronikk til yrkesbiler: – Problemer skal løses – ikke sendes videre

Kombinasjonen av mangel på deler til produksjon av elektroniske styreenheter og økt fokus på bærekraft, har vært et viktig bidrag til vekst for Trondheims-firmaet MyMechanic som renoverer defekt elektronikk til tungbiler.

Store utfordringer globalt med tilgang på deler til produksjon av elektroniske komponenter har blitt en hodepine for mange, og kan for aktører i transportnæringen bli kostbare gjennom unødig lang ståtid i påvente av nødvendige reservedeler.

Dette har MyMechanic tatt tak i og gjort til en forretningsidé, der selve nøkkelen til suksess er renovering og reparasjon av defekt elektronikk, for eksempel forskjellige styreenheter til tungbiler – lastebiler, busser og anleggsmaskiner.

SATSER (PÅ) TUNGT: Daglig leder Espen Lysholm (t.v.) og salgssjef Stian Olsen i MyMechanic.

Bærekraft

– Med dagens situasjon rundt elektronikk og lange bestillingstider på deler, kommer vi inn slik at verksteder og transportselskaper får kjøretøyene raskt i drift igjen, sier Stian Olsen.

– Vi har i dag et stort lager av deler markedet er så og si tomt for. Når vi sender ut en styreenhet, er det et krav at den defekte enheten sendes tilbake til oss. Det er slike defekte enheter vi reparerer slik at de kan gjenbrukes. Dette sørger for at vi alltid har deler å tilby våre kunder – og at det viktige temaet bærekraft er tatt på alvor, understreker han.

Verksted i 2018

MyMechanic – som mange også vil kjenne som MyCartech – startet opp for 18 år siden, og til å begynne med handlet mye om tuning av personbiler. Virksomheten utviklet seg snart videre til å bli et selskap som jobbet med software til bil, først til temaet feilsøking, som jo kan være krevende nok.

Det gikk ganske snart over til reparasjon av elektronikk, med god kompetanse på styreenheter. Eget verksted for denne virksomheten kom til i 2018, også som en naturlig følge av sammenhengen mellom verkstedet og avansert feilsøking. Firmaet solgte også utstyr på dette området, og har hele tiden hatt sterkt fokus på å være en god sparringspartner for kundene.

PÅ LAGER: MyMechanic har i dag et betydelig lager av deler som markedet i senere tid har vært tomme for.

Miljøfyrtårn

– Vi vil ha en stor avdeling som reparerer elektronikk, og en avdeling som bistår med programmering. Vi ser gjerne at vi har både ti og flere som hjelper kundene våre med å komme videre, uansett hvor de er, fastslår Stian Olsen.

Han legger til at det som startet med lette kjøretøy, i løpet av de siste to-tre årene har utviklet seg videre til å fokusere spesielt på tungbiler.

– Vi har et godt samarbeid med mange store lastebilverksteder. De siste årenes knapphet på styreenheter er så stor at behovet for alternativer var påtrengende. Derfor tilbyr vi både nye og renoverte styreenheter som et viktig ledd i den bærekraftsatsingen som alle ønsker i dag. Et ledd i dette er det dessuten at vi nå jobber med sertifisering som Miljøfyrtårn.

Samarbeidsavtaler

– Vårt utgangspunkt er at når noen kommer hit med et problem, så skal dette løses – ikke sendes videre, sier han, og legger til at mangelen på deler kombinert med fokuset på bærekraft har vært et viktig grunnlag for selskapets vekst de siste årene.

– Vi har her vært opptatt av å bygge merkevare, og fornøyde kunder har bidratt her med den berømte jungeltelegrafen. Slik har kunnskapen om det vi tilbyr spredt seg – og i dag har vi flere store samarbeidsavtaler med aktører på den tunge siden, fastslår Olsen.

GODT SOM NYTT: Etter noen timer her er utstyret fullt brukbart igjen.

Gjenbruk

– Tungbil er selve satsingsområdet for tiden?

– Ja, i Cartech som er den delen av selskapet som arbeider med renovering av deler og programmering, bruker vi nesten all tid på tungbil, inkludert anleggsmaskiner. Dette betyr også at all ledig kapital går til investeringer i utstyr, som det trengs mye av i en slik virksomhet. Slikt spesialutstyr er heller ikke billig, vi snakker minst 6-sifret pris. Her investerer vi etter markedets behov, noe som er helt nødvendig for å bevare og styrke den posisjonen vi har på området, sier han videre.

På noen få år har MyMechanic/MyCartech bygget et sterkt renommé som leverandør av reparerte elektroniske komponenter til gjenbruk.

MAN

– Hva er målet videre, både på kort og litt lengre sikt?

– Kortsiktig er det vårt mål å bygge gode samarbeidsavtaler med aktører i bransjen for å sikre minst mulig ståtid på verksted for bilene, svarer daglig leder Espen Lysholm.

– Litt lengre fremme ønsker vi å bygge oss sterke som et kompetansesenter på support med gode testfasiliteter. Ikke minst med større transportselskaper som samarbeidspartnere, sier han.

MAN i Trondheim blir nevnt som et eksempel:

– Her har vi utviklet en løsning som sparer både mye tid og mye penger. MAN kan levere et defekt instrumentpanel hos oss i dag – og få det tilbake i løpet av dagen eller i morgen, sier han.

Kan gjenbrukes

– Hvordan ser forholdet med garanti og pris ut på renoverte deler, sammenlignet med nye?

– Garantien er som for nye deler - og prisen kan gå helt ned til 1/3 av prisen for ny del, forteller Lysholm.

Mange har hatt lett for å kaste defekte elektroniske deler, men det bør man ikke gjøre, ifølge Stian Olsen.

– Nei, man bør ta vare på elektroniske deler i stedet for bare å kaste dem. Slik verden utvikler seg, er det stadig mer elektronikk som kan repareres og gjenbrukes, understreker han.

I drift igjen

– Vårt mantra er at så lenge en elektronisk del kan repareres, så skal den repareres. Selvsagt finnes det unntak, der delen er så skadet at den ikke kan reddes. Da handler det først og fremst om deler som har vært utsatt for brann eller saltvann.

– Kan ikke reparasjon av eksempelvis en elektronisk styreenhet være ganske tidkrevende?

– Jo, men i tilfeller der en reparasjon kan ta flere dager, kan vi sende en tilsvarende renovert del for direkte montering slik at tungbilen går rett ut i drift igjen mens vi reparerer den aktuelle delen.

– For profesjonelle transportaktører er det ståtiden som koster mest. Det er her mye tid kan spares hos oss når vi har den aktuelle delen ferdig reparert og kan levere denne, mens vi begynner å reparere den som gikk i stykker, sier Olsen.

I MyMechanic opplever man at tungbilbransjen er ganske tradisjonell i tankegangen.

– Vi oppfordrer til å tenke litt nytt. En overhalt del må ikke bare oppleves som et lavprisalternativ, for den er like bra som en tilsvarende ny del, og har den samme garantien. Men bransjen må tørre å teste løsningen, sier Stian Olsen og Espen Lyshiolm til slutt.

**Artikkelen ble først publisert i bladet YrkesBil - nr. 5/2023**

Powered by Labrador CMS