MANGELVARE: Yrkessjåfører er etterspurt arbeidskraft i store deler av Europa, og mangelen skal bare øke i årene fremover, ifølge ferske prognoser.

Ny rapport: Sjåførmangelen kan tredobles innen 2026

Kampen om å få tak i nok yrkessjåfører er allerede ganske tøff. Nå melder The International Road Transport Union (IRU) at situasjonen skal bli verre. Mye verre.

En ny IRU-rapport viser nemlig at mangelen på sjåfører for lastebiler og busser i Europa er i ferd med å komme ut av kontroll, drevet av økt transportetterspørsel og en aldrende sjåførstand.

Ifølge rapporten er det i dag 380.000-425.000 ubesatte lastebilsjåførstillinger i Europa.

Etterspørselen etter yrkessjåfører økte med 44 prosent fra januar til september i år, i de seks landene IRU har studert.

Det er snakk om Danmark, Romania, Polen, Spania, Tyskland og Frankrike. Disse landene representerer to tredjedeler av Europas totale veifraktsektor, og fire land for persontransport, som representerer 28 prosent av totalen.

Tredobles innen 2026

Men det stopper ikke der, skal vi tro rapporten:

Antallet ubesatte lastebilsjåførstillinger er ventet å tredobles, til over 60 prosent, innen 2026. Samtidig er det ventet at antall ubesatte bussjåførstillinger skal mer enn femdobles, til nesten 50 prosent, innen 2026.

Dette skyldes at 30 prosent av dagens sjåførstand skal gå av med pensjon innen 2026, mens det er knapt med påfyll av yngre som vil inn i yrket.

SKREMMENDE TALL: Økningen i sjåførmangel ser ut til å bli dramatisk i store europeiske land.

Uten tiltak for å gjøre sjåføryrket mer tilgjengelig og attraktivt, kan Europa mangle over to millioner sjåfører innen 2026, noe som vil påvirke halvparten av alle godsbevegelser og millioner av passasjerreiser.

Ikke bare vil det ramme transport og logistikk hardt, det vil ha betydelig innvirkningen på samfunnsøkonomien som helhet.

Stor trussel

Ifølge IRU er sjåførlønninger opptil fem ganger høyere enn gjennomsnittlig minstelønn. Likevel skisserer rapporten alarmerende data om vanskeligheter med å få tilgang til sjåføryrket, spesielt for unge mennesker, og dets attraktivitet, spesielt for kvinner.

IRUs generalsekretær Umberto de Pretto uttaler at Europas sjåførmangelkrise akselererer raskt, og utgjør en stor trussel mot kontinentet hvis ingenting gjøres.

– Lastbiler transporterer 75 prosent av Europas gods i volum, og 85 prosent av bedervelige, høyverdige og medisinske varer, som vaksiner og mat. Buss- og busstjenester, den mest brukte kollektive transportmåten i EU, og er sentrale i Europas mål for avkarbonisering, utdyper de Pretto.

– Uten yrkessjåfører vil Europas økonomi, sosiale mobilitet og klimaplan stoppe opp. Men det finnes velprøvde løsninger, spesielt hvis industri og myndigheter samarbeider, understreker han.

Løsninger på bordet

IRU mener offentlig og privat sektor må samarbeide for å få bukt med den galopperende sjåførmangelen.

Rapporten skisserer 20 løsninger som det jobbes med i bransjeforeninger og bedrifter.

Samtidig mener IRU offentlige myndigheter må iverksette tiltak for å forhindre at mangelen eskalerer, og peker blant annet på diss punktene:

  • Fastsettelse av minste kjørealder til 18 år, med opplæring fra 17 år.
  • Subsidiering av førerkort- og opplæringskostnader for nye sjåfører.
  • Bygge flere trygge og sikre parkeringsplasser for yrkessjåfører.

Tiltak i Norge

Sjåførmangelen er prekær også i Norge, der Norges Lastebileier-Forbund viser til behov for minst 2.500 nye sjåfører hvert år frem mot 2030. Flere norske organisasjoner og bedrifter jobber derfor aktivt for å øke rekrutteringen.

Norges Lastebileier-Forbund, NHO Transport og SOTIN (Opplæringskontorer og arbeidsgiverorganisasjoner innen Transport og Logistikkbransjen) har i flere år hatt sitt opplegg «Følg drømmen, ikke strømmen» for å rekruttere unge inn i sjåføryrket.

Nylig meldte Posten/Bring at de også lokker med førerkort og fast sjåførjobb, og Yrkestrafikkforbundet tar til orde for økt lønn og status for faglærte yrkessjåfører.

Powered by Labrador CMS