Splitter veg og bane

Veg- og baneavdelingen er splittet i samferdselsdepartementet. Og i Vegvesenet sendes tilsynet til Voss.

Publisert

Samferdsels-departementet har tidligere hatt ”Veg og baneavdelingen”.

Nå er den delt opp i den nye ”Baneavdelingen” (med Jon Fredrik Birkheim Arnesen som ekspedisjonssjef) og en ny ”Veg- og trafikksikkerhetsavdeling”.

Sterkere satsing på NTP

Samferdselsministeren lover at dette blant annet betyr at arbeidet med veier og kollektivtransport, slik det ligger inne i Nasjonal TransportPlan, skal bli ytterligere styrket.

Det erAnders Buttedahl (48), siviløkonom og tidligere ekspedisjonssjef i Plan-, økonomi- og administrasjonsavdelingen i Samferdselsdepartementet, som skal lede Veg-avdelingen.

I samme slengen tar vi med departementets melding om at det nye Vegtilsynet skal etableres på Voss. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa sier følgende:

Nytt veitilsyn på Voss fra 2012

- Tilsynsoppgåvene til Statens vegvesen skal leggjast til ei eiga eining direkte under vegdirektøren. Det skal vera eit tydeleg organisatorisk og styringsmessig skilje mellom tilsynsverksemda og anna verksemd i etaten.

Vegtilsynet får fra starten av 5 til 10 ansatte. Oppgaven er å føre tilsyn med at staten, fylkeskommunene og kommunene har tilstrekkelig system for å oppfylla fastsette krav til trygghet.

Tilsynet skal være på plass første halvår 2012.

Powered by Labrador CMS