Nytt regelverk for pigg og kjetting

Transportnæringen får trolig snart lov til å kjøre med vesentlig flere pigger i dekkene. Samtidig arbeides det med en ny standard for kjettinger.

Publisert

I dag sier gjeldende regelverk at en stor lastebil eller buss makimalt kan ha 130 pigger på maksimalt tre gram i hver pigg.

- Vi vil nå kikke nærmere på det svenske og finske regelverket. Det sier at bilene kan være utstyrt med 50 pigger per meter rulleomkrets, sier Reidar Henry Svendsen i Vegdirektoratet.

Les om varebiler på yrkesbil.no/varebil.

Etter YBs beregninger betyr det i så fall at antall pigger kan økes fra dagens 130 til omkring 170 for dekkdimensjon 385/65R22,5.

- Vi har ambisjoner om å ha klar et høringsutkast om dette innen utgangen av februar neste år, sier Svendsen.

Deler av transportnæringen har også ytret ønsker om at man skal gå tilbake til seksgrams pigger. - Det er lite trolig at vi kommer til å gå tilbake til denne piggtypen, sier Svendsen. Han legger til at så vidt han vet så er det lite klager i Sverige på innføringen av tregrams pigger.

Les også: Svenskene skjerper krav til vinterdekk

Kjettingstandard

Standard Norge har i lenger tid arbeidet med en ny norsk standard for hjulkjetting. NS5960 er standarden som betegner hjulkjetting i stål for kjøretøygruppene N2, N3, M2, M3, O3 og O4.

- I utgangspunktet er en standard en frivilling sak, men det finnes mange eksempler på at en standard danner minimumskravene i en forskrift eller en lov, sier Knut Aune i Standard Norge. Den nye forskriften skal være tilgjengelig fra Standard Norge i begynnelsen av november i år.

- Det neste skrittet vil være å få etablert en europeisk standard, slik at alle benytter kjetting av riktig kvalitet, sier Aure. Vi ønsker å sikre at lastebiler og busser i Norge har velfungerende kjettinger. NS5960 bygger på en standard fra Østerrike.

Kan bli EU-standard

Nå satser Aune alt på å få til sammen fem land innenfor EU/EØS-området interessert i et arbeid med en felles standard. Norge, Finland, Sverige og Østerrike er allerede med i dette arbeidet. Nå mangler bare et land til.

- Regelverket innenfor EU er slik at når det er fem land som har sagt at de vil arbeide med dette så kan man innenfor EU etablere en gruppe som skal se på utviklingen av en standard som da vil gjelde hele EU/EØS-området, sier Aune.

Fra arbeidet iverksettes tar det vanligvis tre år før det er innarbeidet en standard innenfor hele EU/EØS-området.

- Slike standarder vil vanligvis bli en anbefaling, men det finnes en rekke eksempler på at standardene legges til grunn for både forskrifter og lover også innenfor EU/EØS, sier Knut Aune.

Tips YrkesBil på email: haakon@bilforlaget.no

Powered by Labrador CMS