Regjeringen med avklaring om varebilavgifter

I revidert nasjonalbudsjett bekrefter Regjeringen at overgangen til WLTP for varebiler skal skje i 2021 og at det skal skje provenynøytralt – altså uten store avgiftsøkninger totalt sett.

Publisert

Bilbransjen har fryktet betydelige avgiftsøkninger for varebilene ved overgangen til WLTP, men kan nå puste litt lettere.

I det reviderte nasjonalbudsjettet som ble presentert tirsdag 12. mai fremgår det at «overgangen vil følge samme mal som personbilene, ved at den blir gjort innenfor en provenynøytral ramme og i hovedsak gjennom justeringer av satser og innslagspunkt innenfor CO2-komponenten».

Provenynøytralt betyr at endringene ikke skal påvirke den totale summen avgifter fra varebilene, men det vil naturligvis bli endringer i avgiftene - både opp og ned - for enkeltmodeller.

Bakgrunnen for endringene er at engangsavgiften for både person- og varebiler beregnes ut fra vekt og utslipp av CO2 og NOx. EU har over tid faset inn nye regler for måling av avgasser som skal legges til grunn ved typegodkjenning av nye motorvogner.

De nye reglene innebærer blant annet at det skal benyttes en ny kjøresyklus (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure (WLTP)) ved målingene. Målingen gir mer realistiske utslippsverdier enn den gamle New European Driving Cycle (NEDC), som nå fases ut. Dette får blant annet konsekvenser for engangsavgiften i Norge.

De nye reglene ble innført for personbiler ble faset inn fra 1. september 2018. I fjor ble WLTP-overgangen for varebiler utsatt, blant annet etter påtrykk fra bilbransjen, fordi det var betydelige mangler i grunnlagsdataene.

Nå er det imidlertid klart at WLTP skal fases inn i budsjettet for 2021.

– Når det gjelder WLTP og varebiler var det som forventet, men det var veldig godt å få det skriftlig bekreftet. Nå skal vi jobbe med innspill for hvordan dette kan gjøres for at det skal bli provenynøytralt, sier direktør Erik Andresen i Bilimportørenes Landsforening (BIL) til YrkesBils søsterpublikasjon BilNytt.no (abo.).

Også Stig Morten Nilsen, adm. direktør i Norges Bilbransjeforbund (NBF) er fornøyd med at WLTP-innføringen for varebiler blir provenynøtral:

– Det er gledelig at det bekreftes at det skjer en kalibrering slik at man ikke får uheldige utslag, sier Nilsen til BilNytt.no.

Powered by Labrador CMS