To veier fremover

Det kan virke som det er ganske fundamentale forskjeller i oppfatningen om veien fremover mellom de to europeiske lastebilkjempene. Daimler, med Volvo, går for hydrogen. Traton går for batterielektriske.

Publisert
ACEA kart<br><br>
ACEA kart

Begge er enige om at på veien mot det grønne skiftet må man gjøre noe.

Men hva, er man sterkt uenige om.

Kretser rundt MAN og Scania ser negativt på investeringer i brenselceller og kaller det sløsing med ressurser.

Daimler og Volvo er ikke akkurat fremmed for de batterielektriske løsningene, men satser stort også på Hydrogen. Daimler gjør det sågar både i et stor forretningsmessig og utviklingsmessig fellesskap med Volvo, men har samtidig sitt eget sololøp gående for full fart.

- Vi vil ikke kunne komme forbi brennstoffceller når vi tenker CO2-nøytral landeveisfrakt i fremtiden, sier Martin Daum – Daimler Truck sjefen.

Denne kampen dreier seg ikke bare om kalde, vitenskaplige argumenter. Både hydrogen- og batteridrift vil i dag by på betydelig større driftskostnader enn en konvensjonell diesel-løsning.

Derfor dreier kampen seg også om nok statlig støtte, og incentiver, til at man kan nærme seg en kost-paritet med de gamle forbrennerne. Det sier seg også selv at dersom det viser seg å være enklere å få offentlige midler til å sette opp en ladeinfrastruktur enn å bygge opp en kjede av hydrogenstasjoner er det jo ikke tvil om hvilken teknologi som vil score.

Høna&egget-prinsippet.

Traton konsentrerer seg om batterielektrisk, sa sjefen Matthias Gründler nylig, da han la 600 millioner euro på toppen av den opprinnelige el-investeringspakken på 1 milliard.

Derved vil Scania og MAN være i stand til å sørge for at en tidel av Europa-volumet vil være batterielektrisk innen 2025. På slutten av 20-tallet skal hver andre nye Scania eller MAN drives av strøm

Fullt så overbevist var han ikke ved generalforsamlingen i september der han høyt og tydelig nevnte hydrogen som en mulig vei mot ren lastebiltrafikk. Hva som på få måneder har overbevist ham om at dette er en blindvei har han ikke fortalt.

Kanskje ingen har spurt ham heller?

Men han har i hvert fall ikke gått så langt som Elon Musk som kaller fuel cells for fool cells, og hele hydrogen-tankegangen for “mind-bogglingly stupid».

Men Gründler har i hvert fall tidligere også snakket om virkningsgrad. Kanskje han har funnet noe nytt der?

Daimler-sjef Michael Daum ser motsatt på det.

- Brenselceller er ingen eksotisk løsning. De vil bli mainstream drivlinjen på lastebiler fremover, mener han.

Hovedfordeler: lettere enn batterier, lenger rekkevidde for kortere fylletid.

Systemene de utvikler sammen med Volvo skal være kommersielt modne i 2025. De første landeveisprøvene er i gang i disse dager, og i 2023 skal man teste ut hverdags brukbarheten sammen med utvalgte kunder.

Men også Daimler (og Volvo) er enige om at over korte strekninger, og mye start stopp er batterielektrisk overlegent.

Men at batteriteknologien er meget mer moden enn brenselcellene må ikke være et argument for å stanse utviklingen av hydrogen-drift er mange enige om.

ACEA også, ser det ut som. Takorganisasjonen for Europas bilfabrikker der både Traton og Daimler/Volvo Trucks er medlemmer.

De har nettopp offentliggjort et interaktivt Europakart som viser hvilken fylle-infrastruktur man trenger. Samtidig har de offentliggjort et dokument som forteller hvor mye det haster og hvorfor.

De er aktive på lade-infrastruktur også, men det later til at de nå føler at hydrogen kanskje sakker litt akterut på listen over månedens favoritter. Derfor denne sterke propagandaen – uavhengig av hva Traton - eller Musk - måtte mene.

Powered by Labrador CMS