Vi må kutte utslipp også fra lastebiler og busser hvis vi skal nå kuttmålene som EU ble enige om rett før helgen. For å få til det må vi blant annet få på plass incentiver for å kjøpe nullutslippskjøretøyer og ladeplasser og fyllestasjoner for hydrogen langs norske veier, mener BIL, Bilimportørenes Landsforening.

BIL: - Vi trenger en god plan for Norge

Det er helt riktig å sette ambisiøse mål for reduksjon i CO2-utslipp, men da er vi nødt til å ha incentiver og infrastruktur som gjør det mulig å nå dem, mener Bilimportørenes Landsforening.

EU-rådet og EU-parlamentet er gjennom en politisk avtale enige om nye, ambisiøse utslippsmål for busser og lastebiler. 

Kort fortalt skal utslippet fra lastebiler over 7,5 tonn og busser ned med 45 prosent innen 2030, 65 prosent innen 2035 og 90 prosent innen 2040.

Avtaleforslaget er til formell godkjenning hos begge institusjonene før det kan tre i kraft.

- Det er naturlig at det legges frem ambisiøse planer om utslippskutt også for lastebiler og busser. Dette er vi helt avhengige av hvis vi skal nå klimamålene som er satt for 2030. Men skal vi nå disse målene er vi nødt til å ha på plass et rammeverk som gjør det mulig, sier Andreas Handeland, kommunikasjonssjef i BIL.

- Vi trenger et program for hvordan dette skal gjennomføres i Norge. Først og fremst må vi ha på plass incentiver som gjør det hensiktsmessig å kjøpe et nullutslippskjøretøy fremfor et som går på diesel. I tillegg må vi sikre at det finnes nok ladepunkter og fyllestasjoner for hydrogen langs norske veier, for uten dette investerer ikke markedet i ny teknologi, sier han.

Andreas Bibow Handeland, kommunikasjonssjef i Bilimportørenes Landsforening.

Krever minst 50.000 nye ladestasjoner

ACEA (European Automobile Manufacturers’ Association) viser til at det må være 400.000 batteri- og hydrogendrevne kjøretøy på europeiske veier for å nå klimamålene innen 2030, og at minst én tredjedel av alle nyregistrerte lastebiler og busser må være utslippsfrie.

- Europa trenger minst 50.000 egnede ladestasjoner og 700 fyllestasjoner for hydrogen hvis vi skal ha 400.000 utslippsfrie lastebiler og busser på europeiske veier. Og også i Norge må antallet energipunkter økes kraftig, sier Andreas Handeland.

- I Norge har vi sett hvordan man på rekordtid kan få til et skifte i bilparken hvis rammeverket er på plass. Nå trenger vi gode incentiver og infrastruktur også for de tyngre kjøretøyene. Alle må jobbe sammen hvis vi skal nå målene for 2030, legger han til.

Powered by Labrador CMS