Jan Carsten Gjerløw leder prosjektet H2 Trucks som jobber for å få flere hydrogenlastebiler på norske veier. Her med en av Askos hydrogenlastebiler.

Asko utvider hydrogen-samarbeidet med Scania

De nye hydrogendrevne trekkvognene fra Scania har en oppgitt rekkevidde på opp mot 900 kilometer.

Asko Midt-Norge AS har åpenbart gjort seg noen positive erfaringer etter å ha prøvd fire hydrogendrevne lastebiler fra Scania i en periode nå.

Det omfattende pilotprosjektet som ble forsinket med et par år kom i gang i januar 2020.

Nå har dagligvaregrossisten altså besluttet å bestille ytterligere to hydrogendrevne lastebiler fra Södertälje. De fire første bilene hadde skappåbygg, mens denne gangen er det snakk om 50-tonns trekkvogner.

– Vi anser hydrogenlastebiler som et godt supplement til batterielektriske lastebiler for å gjøre transporten vår utslippsfri, sier Jørn Arvid Endresen, direktør i Asko Midt-Norge i en pressemelding.

Den oppgitte rekkevidden på opp mot 900 kilometer overgår hva dagens elektriske lastebiler klarer uten ladestopp.

En liten, men viktig, detalj må imidlertid avklares først. I meldingen heter det nemlig at «anskaffelsen forutsetter støtte fra Enova».

Ikke utslippsfri uten hydrogen

Jørn Arvid Endresen, Asko Midt-Norge.

Asko har som mål at selskapets transport skal være utslippsfri innen 2026. For å klare det mener Endresen at både batterielektriske, hydrogenelektriske og biogass-lastebiler må tas i bruk.

– De tyngste og lengste transportene er de vanskeligste å gjøre utslippsfrie, og her ser vi at hydrogen har et fortrinn. De nye distribusjonsbilene fra Scania mener vi derfor er en god løsning i dette segmentet, sier Endresen.

Han understreker også viktigheten av å samarbeid for at utslippsmålene skal nås.

– For å få fortgang i omstillingen til utslippsfri transport må aktørene i verdikjeden samarbeide. Det gjør vi i H2 Truck prosjektet, og jeg regner med at flere transportaktører følger etter oss og anskaffer hydrogenlastebiler, sier direktøren.

Omfattende satsting

Scania har som kjent en omfattende satsing på gang for å omstille sin kjøretøysflåte til fornybare drivstoff.

At de skulle satse stort på hydrogen, utover pilotprosjektet med Asko, har imidlertid ikke vært like tydelig utad.

Konkurrentene i Volvo Trucks og Daimler Truck har uttalt høye ambisjoner for hydrogen, gjennom sitt Joint Venture-selskap Cellcentric, og det samme har oppstartsselskapet Nikola (og derigjennom gass-forkjemperen Iveco).

Hyundai er som kjent også på hydrogenballen.

Traton Group – som Scania er den viktigste brikken i – har derimot vært mer fokusert på det batterielektriske sporet.

Tony Sandberg, direktør for E-mobility Scale-Up i Scania CV AB.

Dermed er det litt nye takter vi nå får servert fra Södertälje, selv om det fremdeles preiseres at dette er småskala for å se og lære:

– Scania mener at hydrogen vil spille en viktig rolle for å gjøre de tyngre lastebilene utslippsfrie. Vi vil nå produsere en begrenset serie for å lære mer om kundebehovene og økosystemene som lastebilene skal operere i. Vi har tatt fram en spesifikasjon for en 50-tonns trekkvogn med rekkevidde på 600–900 km, en bil som vi vet at markedet har stor interesse for. Bilene skal leveres innen 24 måneder etter bestilling, og vi vil også garantere for en restverdi av kjøretøyet, sier Tony Sandberg. Han er direktør for E-mobility Scale-Up i Scania CV AB og leder Scania Pilot Partner.

Han påpeker også at økosystemet i H2 Truck er viktig for å Scania når de skal levere de første lastebilene.

H2 Trucks

Følgende bedrifter er partnere i H2 Trucks-prosjektet:

· Statkraft

· Everfuel Norway

· Hynion

· Hexagon Purus

· Ballard Power Systems Norway

· Faun

· Toyota Norge

· ASKO

· DB Schenker

· ColliCare

· Litra

· Nilsen og Kokkersvold

· Norsk Gjenvinning

· Posten Norge

· PostNord

· Transport-Formidlingen

· Coop Norge

· Dahl Optimera Norge

· Rema Distribusjon Norge

· DNB

· Ife / FME MoZEES

· Kunnskapsbyen Lillestrøm

· ZERO

Prosjektet er finansiert av partnerne, Viken fylkeskommune og Oslo kommune.

– Gjennom samarbeidet i H2 Truck skjer utrullingen i et nært samarbeid mellom lastebilbrukerne, leverandører av hydrogen og oss som produsenter av lastebiler. Dette økosystemet er helt nødvendig for å få alle til å dra i samme retning, sier Sandberg.

Viktig gjennombrudd

Prosjektet H2 Truck har som mål å få de 100 første hydrogenlastebilene på norske veier, med tilhørende infrastruktur.

Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw mener at Scanias leveranse av lastebiler til Norge er et viktig gjennombrudd for satsingen på utslippsfri tungtransport i Norge.

– Scania er ledende aktør i Norge med 43 prosent markedsandel på tyngre lastebiler i 2021. At de kommer med hydrogenlastebiler er et tydelig signal til bransjen om at dette er en teknologi som det er verdt å satse på, sier Gjerløw.

Han er svært fornøyd med at partnere i H2 Truck prosjektet vil være av de som får tilgang til de første lastebilene som Scania skal produsere, og han håper at Asko Midt-Norges valg vil gi en snøballeffekt.

– I H2 Truck har vi god dialog med de store produsentene, og Volvo, Daimler og Iveco er blant de som nå forbereder storskala produksjon av hydrogenlastebiler. I Sveits har allerede Hyundai levert et 50-talls lastebiler og er sammen med flere andre produsenter klare for å levere lastebiler til i Norge. Jeg er sikker på at vi snart ser flere transportaktører og vareeiere som anskaffer hydrogenlastebiler, sier Jan Carsten Gjerløw.

Dersom utslippsmålene skal nås mener både Gjerløw og Endresen at myndighetene må vise en mer tydelig satsing.

– Det er kostbart å ta i bruk ny teknologi, og vi er avhengig av støtte fra Enova før vi kan gå til en bestilling. Vi forventer også at myndighetene gjennom Enova nå lanserer et program for etablering av hydrogenstasjoner så det blir mulig for oss transportbrukere å satse helhjertet på hydrogen, sier Endresen i Asko Midt-Norge.

Powered by Labrador CMS