VISES I NORGE: Sammen med kinesiske Geely har Circle K tatt et knippe kjøretøy, blant annet denne trekkvognen fra Geely-eide Farizon Auto, til Europa for å demonstrere at teknologien som muliggjør bruk av karbonnøytral metanol som drivstoff er tilgjengelig.
VISES I NORGE: Sammen med kinesiske Geely har Circle K tatt et knippe kjøretøy, blant annet denne trekkvognen fra Geely-eide Farizon Auto, til Europa for å demonstrere at teknologien som muliggjør bruk av karbonnøytral metanol som drivstoff er tilgjengelig.

Kinesisk trekkvogn i Lillestrøm:

– Vi vil vise at teknologien er tilgjengelig

Circle K, med Sjur Haugen i spissen, tar med en lastebil fra Geely til Automessen i Lillestrøm denne uken for å sette metanol som drivstoff på dagsordenen.

Sjur Haugen har lang fartstid i tidligere Statoil, og siden 2012 i Circle K – der han i dag er direktør for Product Quality & Development for selskapets europeiske virksomhet.

Gjennom mange av disse årene har fornybare drivstoff vært et av Haugens spesialfelt. Blant annet var han sentral i oppstarten av Statoils metanolvirksomhet på Tjeldbergodden.

Onsdag 28. september skal han holde innlegg på konferansen «Fremtidens transportløsninger» (se faktaboks), i regi av Norges Lastebileier-Forbund under Automessen i Lillestrøm. Haugens tema er «veien mot karbonnøytralitet i veitransport», sett fra perspektivet som drivstoffleverandør.

– Jeg vil gi et helikopterbilde. Mange synes veldig mye og veldig sterkt om hva fremtiden er, men det er noen realiteter med tung vekt som vi ikke kommer utenom. Transformasjonen er ikke så enkel å gjennomføre som det mange skal ha det til, sier Haugen til YrkesBil.

Flere veier til målet

Circle K satser som kjent for fullt på ladestasjoner for elbiler, og har allerede satt i drift mer enn 1.000 lynladere – mange av dem i Norge – på sine totalt rundt 2.300 stasjoner i Europa.

Selskapet har planer om å investere milliardbeløp i utbygging av nye ladestasjoner, også for tunge kjøretøy.

Samtidig er Sjur Haugen tydelig på at de ikke ser elektrisitet som eneste vei til karbonnøytralitet. Han påpeker at det er snakk om alt fra innblanding av fornybare drivstoffkomponenter, som gjøres i dag, til fremtidige nye løsninger.

– På Automessen vil jeg også kommentere litt rundt hydrogen og hydrogenderivater som kan bli interessante løsninger fremover. Vi kommer også litt inn på lovgivningen, og hvordan lovgivere helt opp på EU-nivå ikke nødvendigvis jobber med hverandre – men mot hverandre, hvis man ser det i perspektivene til drivstoffleverandører og bilprodusenter. Jeg ønsker å reise denne problematikken, sier han.

Karbonnøytral metanol

For å være så konkret som mulig tar Haugen med seg en Geely Farizon 6x4 trekkvogn med motor som kjøres på metanol. Farizon jobber også med egne el-lastebiler, noe YrkesBil tidligere har omtalt.

– Vi viser at teknologien er tilgjengelig. Ser man på produktet metanol, så er det den enkleste alkoholen. Den har en rekke fordeler med seg, også som et drivstoffprodukt som kan produseres tilnærmet helt karbonnøytralt. Det betyr ikke at utslippet fra eksospotten ikke inneholder CO2, men «well to wheel» kan drivstoffet være karbonnøytralt. I tillegg vil vi vise at det faktisk finnes kjøretøy som med dagens teknologi kan kjøre på dette drivstoffet, både personbiler og tunge kjøretøy.

Drivstoffet kan produseres fra fossile kilder, fra avfall, trevirke eller som elektrofuel – der man setter sammen hydrogen og CO2 og lager et flytende drivstoff. Metanol er allerede pekt på som et strategisk viktig alternativt drivstoff i Kina og India.

– Så lenge den CO2 man bruker uansett er en del av det eksisterende kretsløp eller ville bli sluppet til atmosfæren uansett, så er dette et karbonnøytralt drivstoff. Besparelsen ligger jo i at vi gjenbruker karbon og ikke tilfører ytterligere CO2 til atmosfæren gjennom bruk av drivstoff fra fossile kilder. Vi mener markedet og industrien må ta teknologivalgene. Det skal ikke myndighetene gjøre, de skal sette rammebetingelsene. Om det blir elbiler, hydrogenbiler eller andre bærekraftige alternativer er ikke politikernes kompetanseområde og må bli gjenstand for en holistisk vurdering av bl.a. kostnader, totalt ressursbruk, sikkerhet, brukervennlighet og samordnede krav til bilprodusenter og oss som drivstoffleverandører.

SNAKKER OM NYE LØSNINGER: Sjur Haugen, direktør for Product Quality & Development for Circle K i Europa.
SNAKKER OM NYE LØSNINGER: Sjur Haugen, direktør for Product Quality & Development for Circle K i Europa.

– Er det manglende kjennskap i Europa som er grunnen til at metanol som drivstoff ikke står høyere på agendaen?

– Jeg tror det er manglende innsikt og kunnskap. Mange tror at en elbil er en nullutslippsbil, og at alt annet er fossilbiler. Det er riv ruskende galt. Det er ikke bilen eller motoren som er fossil, det er drivstoffet som er fossilt eller ikke-fossilt.

– Vi har gjort mest ut av metanol som drivstoff i Danmark, og opplever at danske politikere og myndigheter har en helt annen forståelse for dette poenget enn norske, sier Haugen.

Circle K i Danmark har allerede forpliktet seg til kjøp av metanoldrivstoffet PtX (Power-to-X) for et tresifret millionbeløp fra European Energy, som er i gang med sitt første produksjonsanlegg i Danmark.

I løpet av de neste to-tre årene forventer Circle K i Danmark å kunne tilby e-metanol på de første stasjonene.

Må følge markedet

– Hva blir Circle K sin rolle i det skiftet som nå er på gang, og hva mener dere er de riktige løsningene fremover?

Fremtidens transportnæring

28. september under Automessen i Nova Spektrum i Lillestrøm arrangeres konferansen «Fremtidens transportnæring» i regi av Norges Lastebileier-Forbund.

Da står disse spørsmålene på agendaen:

· Det store bildet, hvilke muligheter finnes og hvorfor tror vi dette er løsningen?

· Hva er utslippsreduksjonene for de ulike løsningene?

· Hvilke energikilder finnes i dag og hva kommer vi til å bruke i fremtiden?

· De tekniske løsningene - hva blir fremtiden – og hvor fort vil det gå?

· Når kommer ladenettverket for tungbiler og hvordan vil det fungere?

· Hvordan nå klimamålene for transport – barrierer og muligheter?

· Når blir ny teknologi lønnsom?

· Er ny teknologi en bremsekloss for en raskere overgang til reduserte utslipp?

Innleggene skal holdes av:

· Sjur Haugen, Director Product Quality & Development, Circle K

· Sebastian Blum, leder E-mobilitet Lastebil / eMobility Manager Trucks Bertel O.Steen

· John Lauvstad, direktør for markedsføring, kommunikasjon og bærekraft, Norsk Scania

· Sigve Aasebø – Senior Advisor, Statens vegvesen

· Ingelin Noresjø – prosjektleder, Grønt landtransportprogram, GLP

· Inger Beate Hovi – Forskningsleder, Transportøkonomisk Institutt, TØI

· Trond Hovland – CEO, ITS Norge

– Overordnet er det å gjøre veitransporten mer bærekraftig, og redusere utslippene. Vi ser ikke kun på kjøretøyet, men på hele livssyklusen fra produksjon til forbruk. Vi må også ta et globalt perspektiv på dette, noe jeg mener ofte blir feil med diskusjonen i Norge – der vi fort diskuterer ut fra for eksempel Oslos miljøkrav. Perspektivet må være globalt på et globalt problem. Budskapet må formidles til konsumenter, politikere og beslutningstakere, både nasjonalt og internasjonalt. I dag-til-dag-arbeidet vårt er vi opptatt av å oppfylle krav og regler vi møter som drivstoffleverandør, enten det er volumkrav, energikrav eller CO2-reduksjonskrav.

– Hvilke prognoser har dere for miksen av ulike energikilder dere skal tilby om fem, ti eller tjue år?

– Det blir litt vanskelig å si noe om, utover at det finnes direktiver på EU-nivå som blir til lovgivning på nasjonalt nivå som sier noe om de kravene vi møter. Dette er det mest konkrete vi har å forholde oss til i dag. Samtidig vet vi ofte ikke hva reglene for neste år er, før i desember. Det kompliserer arbeidet med å sikre de rette produktene til det rette volum ytterligere.

– Overordnet sier vi at vi kommer til å levere det markedet etterspør. Som en kommersiell aktør må vi forholde oss til markedet. Går markedet i en retning så må vi tilpasse oss. Men som en uavhengig drivstoffleverandør med bred erfaring og kompetanse, er det også vår plikt å søke å opplyse om realiteter og muligheter innen det skift vi vel alle er enige om må skje.

Powered by Labrador CMS