MYE PÅ GANG: Jon Øivind Rist, salgsdirektør for buss i Bertel O. Steen Lastebil og Buss.

Tror på turbuss-økning

Jon Øivind Rist, salgsdirektør for buss i Bertel O. Steen Lastebil og Buss, har ingen store anbudsleveringer i år – men klare forventninger til økt aktivitet i turbussmarkedet. Da står han klar med ny Setra-generasjon.

Importørintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene blir publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i mars.
  • Intervjuene publiseres også enkeltvis på YrkesBil.no. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Bertel O. Steen Lastebil og Buss (Mercedes-Benz og Setra).

– Vi forventer å levere mellom 30 og 40 store busser i 2023, hovedsakelig innen tur- og langrutesegmentet. I tillegg anslår vi cirka 50 minibusser. Vi har ingen store anbudsleveringer klare i 2023.

– Hvor stort blir totalmarkedet for busser i Norge i 2023?

– Vi opplever fremdeles at det generelt sett er en noe utfordrende leveringssituasjon i markedet. Fjorårets totalmarked ble preget av dette og flere anbudsleveranser er skjøvet over til 2023. Dette kommer til å gi et «tilleggsvolum» for inneværende år. Det vi ser er at det også er enkelte anbudsprosjekter for 2023 hvor oppdragsgiver ikke har overholdt tidsplanen, noe som igjen kan føre til en forskyvning av dette volumet fra i år og over til 2024.

– Vi mener det vil bli et betydelig løft i årets totalmarked i forhold til fjoråret, og antar det vil ende på rundt 700 busser.

– Hvor stort blir totalmarkedet i 2024 og hva er deres ambisjoner?

– Vi tror fremdeles det er et etterslep etter pandemi-tiden, og at det vil måtte gjøres en del bestillinger i år for å dekke opp dette, men som først kommer til levering i 2024.

– Turbussmarkedet har vi høye forventninger til og her tror vi på en økning. Når det gjelder anbud for levering i 2024 er det så langt vi kjenner til per nå ikke de store volumene.

– For 2024 tror vi totalmarkedet vil ligge rundt 600 busser, men med noe usikkerhet knyttet til en eventuell forskyvning av anbudsleveranser fra i år og over i 2024.

Slik gikk 2022 for Mercedes-Benz og Setra

Mercedes-Benz: 5. plass med 55 registrerte busser. Volumnedgang på 47 prosent fra året før.

Setra: 27. plass med 1 registrert buss. Volumnedgang på 91,7 prosent fra året før.

– Hvilke anbud er mest interessante fremover?

– I utgangspunktet ser vi på alle anbud som interessante, men gjør selvsagt en vurdering «case by case».

– Noen kompliserende tekniske krav fra oppdragsgivere har den siste tiden gitt oss noen utfordringer, i tillegg til at det er valgt noe rimeligere elektriske busser enn hva vi har i vår portefølje. Daimler (som er produsenten av Mercedes-Benz og Setra) har i alle sine produkter dessuten en høy sikkerhetsprofil, og ligger lagt fremme i utviklingen av dette. Bussproduktene er intet unntak, men et høyt sikkerhetsnivå vil nødvendigvis koste litt mer.

– Vi vurderer alle anbudsleveranser som en mulighet til å utvide vårt nettverk på lastebil og buss, og vi får stadig en bedre verksteddekning. Lokal tilstedeværelse er viktig, i tillegg erfarer vi at vi lykkes best der vi selv har kontrollen over ettermarkedet.

– Hva er på gang av produktnyheter?

– Vi har nylig lansert nyeste generasjon turbusser fra Setra som er blitt tatt meget godt imot hos kundene. Neste nyhet fra Setra vil være en ny generasjon laventre-busser som også vil bli tilgjengelig med en elektrisk drivlinje. Mercedes-Benz kommer med en liten oppgradering av Tourismo, en hybridversjon på Intouro, samt generasjon 3 av eCitraro.

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– Komponentmangel er fremdeles en utfordring for leveringskjeden. Produksjonskapasiteten påvirkes, noe som igjen medfører til lengre leveringstider.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk fremover?

– Dreiningen mot elektriske drivlinjer kommer nok til å fortsette. Hydrogen er et interessant alternativ, men vi tror at prisnivå, og ikke minst manglende infrastruktur, skaper barrierer til fordel for rene batterielektriske drivlinjer. For klasse 1 og 2 busser vil den absolutt største delen av markedet være batterielektriske busser. Når det gjelder klasse 3 busser er det nok sannsynlig at vi i løpet av noen år vil ligge nære en 50 prosent andel elektriske drivlinjer. Her vil også utbygging av ladeinfrastruktur påvirke utviklingen.

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor fremover?

– Vi lever i endringenes tid med mye uforutsigbarhet. Sjelden har det vel i nyere tid vært flere X’er i brøken. Bussbransjen står vel strengt talt overfor mange av de samme utfordringene som gjelder for flere andre bransjer. Vi står midt i et grønt skifte, eller muligens kanskje bare i startgropa? Mange vil mye, noe er realistisk, noe ikke, teknologien er det den er, men den utvikles stadig, til dels i høyt tempo. Ny infrastruktur må tilpasses nye drivlinjer. Midt oppi det hele er det selvsagt noe som heter økonomi. Utvikling, utbygging og drift med nye energikilder skal betales.

– Tar man i tillegg med den globale leveringsutfordringen som oppstod før både pandemi og krigen i Ukraina, men som ikke ble bedre ved disse hendelsene, så ja fremtiden er noe uforutsigbar. Også for bussbransjen.

– Men folk skal forflyttes også i fremtiden, gjerne kollektivt. så det er i den positive enden av skalaen for vår bussvirksomhet. Så gjelder det å finne gode folk til både å kjøre bussene og å reparere de, for i begge yrkesgruppene er det i øyeblikket noe underdekning.

– Vi representerer Daimler, som produserer merkene Mercedes-Benz og Setra, begge med lange tradisjoner innen utvikling av busser for de fleste segmenter innen busstransport. Begge merkene kjennetegnes av å være ledende innen teknologi og design. Daimler har alltid hatt sikkerhetsfilosofien høyt på agendaen for alle sine produkter og buss er intet unntak.

Powered by Labrador CMS