ELEKTRISK: Hans Øyvind Ryen, konserndirektør i PostenBring, med ny batterielektrisk lastebil ved deres nye ladeanlegg i Bjerkvik.

Åpner nytt ladeanlegg for lastebiler - og tar i bruk elektrisk modulvogntog

Samtidig som Posten Bring åpnet det de hevder er Nord-Norges største og mest moderne ladeanlegg for elektriske lastebiler i Bjerkvik, viste de frem sin første batterielektriske lastebil for regional transport.

Den nye batterielektriske lastebilen Posten nå tar i bruk skal kjøre 16 timer i døgnet. 

På kveld og natt skal den gå som modulvogntog mellom Ballangen og Bjerkvik med containere til og fra jernbanen, mens på dagtid skal den brukes som singelbil til nærdistribusjon. 

I perioden mellom klokken 05:00 og 07:30 vil bilen stå parkert og batteriene kan lades fulle.

Skal ha en bil til

Bilen er en Scania 40 R, bygget med contianerramme på 495 centimeters akselavstand. 

Den er bygd med enkeltredusert bakaksling, beregnet for inntil 68 tonns vogntogvekt. Batteripakken har 624 kWh kapasitet brutto, og bilen har en teknisk totalvekt på 65 tonn.

I oktober kommer det en identisk bil, som også skal ha Bjerkvik som base. Med den bilen på plass er Posten i Narvik i front av sitt eget konsern ved å være utslippsfrie lokalt på sine distribusjonsbiler. 

Posten/Brings mål er å kutte 50 prosent av alle CO2-utslipp fra kjøretøy innen 2025, og alt innen 2030.

Åpent ladeanlegg

Postens terminal i Bjørkvik åpnet i 2017 og er knutepunktet for brev og pakkedistribusjonen for Hålogalandsregionen, Lofoten og Vesterålen. 

Anlegget har hatt en tredobling av godsmengden siden det åpnet for sju år siden.

Det nye ladeanlegget er bygget med to plasser for gjennomkjøring som er tiltenkt modulvogntog, i tillegg til sju ladeplasser for single lastebiler.

I dag brukes bare halvparten av kapasiteten som er tilgjengelig i trafoen. Det er tilrettelagt for til sammen 22 ladeplasser på sikt, og det er også forberedt for “megacharging” når det slippes. 

Posten åpner også for at andre med elektriske lastebiler kan lade på deres anlegg.

Faset ut fossilt

Nylig meldte Posten Bring også at de har faset ut lastebiler som kjører på fossilt drivstoff mellom terminalene i Oslo og Stokke. Nå skal det kun benyttes tyngre kjøretøy på el- og biogass.

– Dette er en stor milepæl for oss i Posten Bring. Vi har arbeidet lenge med å få på plass en lengre korridor der vi hver dag gjennom hele året utelukkende bruker lastebiler på fornybar energi til å frakte pakker og gods, sier direktør for mennesker og bærekraft i divisjon Nettverk Norden i Posten Bring, Margrethe Aamodt.

- Vi har et tosifret antall transporter som kjører denne strekningen hver dag, så dette er et miljøtiltak som vil merkes, sier direktør for mennesker og bærekraft i divisjon Nettverk Norden i Posten Bring, Margrethe Aamodt.

Totalt er det fem lastebiler som benytter biogass som driftes på strekningen Oslo-Stokke-Oslo. I løpet av kort tid vil også noen elektriske lastebiler bli satt inn på denne ruten.

I dag har Posten Bring landets største flåte av kjøretøy som drives av fossilfrie og fornybare energikilder, med totalt 2.972 kjøretøy.

– Oslo-Stokke er den aller første strekningen vi har gjennomført en slik omstilling med tyngre kjøretøy. På lengre sikt skal vi koble sammen de ulike landsdelene i Norge med tunge kjøretøy som bruker fornybar energi, slik som biogass og elektrisitet. Et viktig grep vi nå gjør er å bygge en nasjonal ladeinfrastruktur ved terminalene våre, slik at vi sikrer oss kapasitet på lading av kjøretøyene som kommer i årene framover, avslutter Aamodt.

Powered by Labrador CMS