MIKS: Lastebilene i rammeavtalen vil ha tre ulike drivlinjer/drivstoff: diesel, biogass og batterielektrisitet.

Scania landet ny storavtale med Posten

Scania har vunnet sin fjerde rammeavtale med Posten Bring. Med det skal de levere biler i 23 av 27 kategorierer til postkonsernet de neste tre til seks årene.

Posten har som mål at alle egeneide kjøretøy skal gå på strøm eller biogass innen 2030. 

Innen samme frist skal utslippene til Posten Bring reduseres med 38 prosent, sammenliknet med nivåene fra 2022, og alle utslipp skal kuttes innen 2040. Det betyr en reduksjon i utslipp på 90-95 prosent.

De siste 12 årene har utslippene fra Posten Bring blitt redusert med 62 prosent, ifølge konsernet selv, og de har Norges største kjøretøyflåte med rundt 2100 elektriske kjøretøy. Stadig flere av lastebilene benytter fossilfrie energikilder.

Stor leveranse

Rammeavtalen mellom Posten Bring og Scania er den fjerde i rekken. 

I rammeavtalene har Posten Bring påfølgende minikonkurranser i ni ulike lastebilkategorier, som igjen er splittet mellom diesel, elektrisk og biogass. I den siste minikonkurransen vant Scania i 23 av de 27 totale klassene.

De første lastebilene skal leveres fra førstkommende sommer og frem mot sommeren 2025. 

Avtalen med Norsk Scania for siste minikonkurranse betyr levering av et sted mellom 70 og 90 lastebiler i denne perioden.

Tre drivlinjer

Det vil være en miks av lastebiler med diesel, biogass og elektrisitet som drivstoff. 

Sammensetningen av de ulike drivlinjene blir ikke fastslått før ENOVA har behandlet Postens søknader om støtte til elektriske lastebiler. Lastebilene som skal bestilles i denne anbudsrunden skal brukes over hele landet.

- Hos Scania er vi både ydmyke og stolte over å bli valgt som en av Posten Brings foretrukne leverandører, sier Christoffer Hermann, salgssjef for flåtesalg hos Norsk Scania.

Powered by Labrador CMS