SAMARBEID: Ulf Aass, konserndirektør for øknonomi- og finans i Posten Bring og Odd Woxholt, divisjonsdirektør i Skatteetaten har nå signert en omfattende samarbeidsavtale for å avdekke og forebygge arbeidslivskriminalitet i transportbransjen.

Slik vil Skatteetaten og Posten Bring bekjempe a-krim i transportnæringen

Slike samarbeidsavtaler med Skatteetaten har vært vanlige innen bygg og anlegg, men Posten Bring er første selskap som inngår et slikt samarbeid i transportbransjen.

– Vi har over lengre tid hatt et pilotsamarbeidet med Skatteetaten og det har vist seg som et av de mest effektive virkemidlene vi har hatt i arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet i varebilbransjen, sier Stefan Midteide i Posten Bring som er fagsjef Etikk i leverandørkjeden. 

Så fornøyde er konsernet med resultatene at de nå utvider og forsterker avtalen til også å omfatte transportører innen tungtransport.

– Vi opplever at de seriøse aktørene verdsetter dette, sier Midteide.

Utveksler informasjon

Ifølge avtalen vil Posten Bring og Skatteetaten utveksle informasjon, der målet er å forsterke kontrollrutinene til førstnevnet og sørge for at useriøse aktører ikke inngår kontrakter med Posten Bring. 

Målet er ikke å avslutte og kansellere avtaler med samarbeidspartnere.

– Dette er viktig å understreke, fordi deler av transportbransjen er ikke regulert godt nok av myndighetene. Vi fortsetter samarbeidet med selskaper som er seriøse og som vil forbedre seg, men avslutter samarbeid når det er nødvendig. I tilfellene vi finner mindre feil, ønsker vi å gi råd og veilede disse selskapene slik at de opptrer slik de skal gjøre, fortsetter Midteide.

Avhengige av samarbeid

Samarbeidsavtalene Skatteetaten har med store aktører i privat og offentlig sektor er et viktig redskap for å hindre arbeidslivskriminalitet.

– Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen dersom vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet til useriøse aktører. For to år siden inngikk vi en intensjonsavtale med Posten Bring. Vi opplever at den har fungert etter hensikten, og vi ser konkrete resultater av samarbeidet. Derfor er det naturlig å forsterke samarbeidet videre med en samarbeidsavtale, sier divisjonsdirektør Odd Woxholt i Skatteetaten.

Skatteetatens samarbeidsavtaler

Skatteetaten har flere typer samarbeidsavtaler innen bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

Etaten har samarbeidsavtaler med store oppdragsgivere, med fylkeskommuner og kommuner, organisasjoner og med andre relevante aktører.

Nasjonalt tverretatlig analyse- og etterretningssenters (NTAES) sin situasjonsbeskrivelse fra 2020 viser at Skatteetatens samarbeidsavtaler har god effekt og reduserer risiko for arbeidslivskriminalitet.

Powered by Labrador CMS