FIRKLØVER: Stellantis Norge i Bertel O. Steen er importør av varebiler fra de fire merkene Fiat, Citroën, Opel og Peugeot. Stian Gihle (f.v.), PR- og informasjonssjef for Peugeot og Fiat, Roy-Erik Johnsen, merkesjef for Stellantis varebil, og Stein Pettersen, PR- og informasjonssjef for Stellantis Norge, har store ambisjoner.

– Nå skal volumet opp

– Vi har gått fra å ha levert kjemperesultater i 2020 til en posisjon i 2022 som vi slett ikke er fornøyd med, sier Roy-Erik Johnsen, merkesjef for Stellantis varebil hos Bertel O. Steen. Nå har han fått signaler fra fabrikken om betydelig bedring.

Importørintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med lastebil- og varebilimportørene blir publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 1 i januar.
  • Intervjuene publiseres også enkeltvis på YrkesBil.no. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Stellantis Norge / Bertel O. Steen.

– Produksjonen og tilgangen på varebiler i fjor var alt annet enn normal. Vi ble rammet i betydelig grad, og av våre merker var det Citroën som led mest, sier Johnsen.

– Da du i YrkesBil-intervjuet for et år siden skulle rangere deres merker i det kommende året 2022 plasserte du Citroën over Opel, men Opel har levert betydelig bedre enn Citroën. Hvorfor?

– Det er fremdeles slik vi rangerer merkene. Peugeot som største merke, deretter Citroën, Opel og nå Fiat. Fravær av produksjonsplasser ble en stor utfordring i fjor, som sagt aller mest for Citroën men også for Peugeot, mens Opel har hatt en bedre produksjons- og leveringssituasjon.

– Så skal vi huske på at Opel kom fra et mye lavere nivå. Varebilsatsingen for Opel under forrige importør kan ikke sammenlignes med det vi gjør nå, supplerer Stein Pettersen, PR- og informasjonssjef for Citroën og Opel.

– Hva er grunnen til at produksjon og levering blir så ulikt mellom merkene når produktene er tilnærmet identiske?

– Det har ikke vi så mye svar på, det er fabrikken som gjør disse prioriteringene, sier Stian Gihle, PR- og informasjonssjef for Peugeot og Fiat.

– Har fabrikken samme rangering av merkene som dere har?

– Det varierer mellom de ulike nasjonalmarkedene, hvilke av merkene som er sterkest. Vår rangering er basert på historikk fra det norske markedet. Bertel O. Steen har jobbet lengst med Peugeot og har derfor det høyest opp, så kom Citroën inn, deretter Opel og nå til slutt Fiat, sier Johnsen.

– Opel har hatt en pen utvikling de siste par årene, mye takket være at vi har fått bedre produksjon på de bilene. Her har vi også produksjonsplasser slik at vi er leveringsdyktige fremover.

– Hvordan er salgsarbeidet når leveringssituasjonen er så vanskelig?

– Det er krevende, men forhandlerne er tålmodige og har gjort en super innsats. Ordrereserven på Peugeot og Citroën, der vi har hatt dårligst produksjon, er høy. For Opel er ordrereserven på et normalt nivå.

– Potensialet for Peugeot og Citroën er betydelig høyere. Vi slet spesielt med å få tak i elbiler midtveis i fjoråret, sier Pettersen.

– Er det stor forskjell på leveringssituasjonen for elektriske varebiler og varebiler med forbrenningsmotor?

– Ikke så stor forskjell som det var i starten av 2022. De mellomstore modellene er det god tilgang på – og litt dårligere på de minste modellene, sier Johnsen.

– Det har vært perioder der det har vært like store utfordringer i levering av varebiler med dieselmotor, som de elektriske. Alt i alt har det vært et krevende år å være varebilselger, men vi har også sett at vi har mange lojale kunder. Mange bileiere har forlenget leasingavtaler og gjort om på planene sine, for å vente på sin nye bil – og noen har ventet lenge, sier Pettersen.

– I hvilken grad har dere opplevd ordrekanselleringer?

– Det har vært noe, og trolig litt høyere nivå i 2022 enn normalt, men det har ikke vært snakk om noen store tap. Der er noe av fordelen ved at vi representerer flere merker: Noen forhandlere har løst utfordringer ved å få kundene med over på et annet merke enn de opprinnelig hadde tenkt, i stedet for å sende dem til en konkurrent. Slik sett har Opel nytt godt av å ha biler tilgjengelig.

– Produktnyheter på gang i år eller overskuelig fremtid?

– Ikke i 2023. Det er først og fremst Fiat Professional som er det viktigste tilskuddet i år. Så kommer nok nye Opel Movano som vi egentlig skulle fått i 2022, sier Pettersen.

– Hva er status for Fiat som ferskt medlem i familien?

– Fiat har også opplevd utsettelser i produksjonen og dermed i lanseringen av nye modeller. Nå i uke tre ble nye Doblò lansert, og biler er ute hos forhandlerne. Så fulgte ny Scudo et par uker senere. Opprinnelig var planen å lansere disse i fjor, men nå får vi altså et fullt år i 2023, sier Johnsen.

– Er det fremdeles kun Fiat e-Ducato, og ingen av de andre Stellantis-produktene, dere satser på med elektrisk drivlinje i segmentet for de store varebilene?

– Ja, av elektriske store biler er det kun Fiat e-Ducato vi selger. Peugeot Boxer, Citroën Jumper og Opel Movano leveres kun med dieselmotor i Norge. E-Ducato leverte vi også bra med i andre segmenter enn varebil, med 59 minibusser og 66 lastebiler.

– Stellantis har snakket høyt om varebiler med brenselceller og hydrogen i en hybridvariant med batterier. Når kommer dette til Norge?

– Det er Opel som har drevet den utviklingen ved utviklingsavdelingen for varebiler i Russelsheim. Frankrike og Tyskland er plukket ut som de to prøveområdene, fordi der er det fylleinfrastruktur for hydrogen. Norge har ikke god nok infrastruktur til at fabrikken har prioritert oss foreløpig, sier Pettersen.

– Hva blir el-andelen for varebiler i år og fremover – både for deres del og i markedet?

– Salget i 2023 for våre merker er nok omtrent halvparten elektrisk og halvparten med forbrenningsmotor. Men vi har en del ordrereserve på fossildrevne biler som skal leveres i år, så andelen elektrisk som blir registrert vil nok ha en overvekt av biler med forbrenningsmotor. I registreringsstatistikken for 2023 tipper jeg vi ender på 30 prosent el-andel, sier Johnsen.

– Har flere forhandlere etablert Varebilsenter eller Proffsenter?

– Nei ikke i 2022, og det har å gjøre med den leveringssituasjonen vi har hatt. Alt fokus har vært på å få tak i biler til kundene. Jeg vil tro at flere av forhandlerne ønsker å etablere dette.

– Hva skjer med antall salgs- og servicepunkter for de ulike merkene, nå med Fiat inne i bildet?

Slik gikk 2022 for Stellantis

Peugeot: 5. plass med 2.051 registrerte varebiler. Volumnedgang på 31,6 prosent.

Opel: 6. plass med 1.467 registrerte varebiler. Volumøkning på 26,8 prosent.

Citroën: 7. plass med 1.108 registrerte varebiler. Volumnedgang på 41,7 prosent.

Fiat: 19. plass med 19 registrerte varebiler. Volumnedgang på 91 prosent.

Slik tror Stellantis 2023 blir

Totalmarked på 32.000 grønnskiltede varebiler.

Egen ambisjon: Peugeot: 3.200. Citroën: 2.100. Opel: 1.450. Fiat: 900.

– Ingen store endringer for Citroën, Opel og Peugeot. Fiat har egne forhandlere som kommer i tillegg til de vi allerede har for Citroën, Opel og Peugeot. Fiat har 70 servicepunkter i Norge, og blir det av våre merker som har flest servicepunkter. En viktig årsak er at Fiat er store på bobil og har et stort nettverk for å serve dette markedet. Disse servicepunktene er også sertifisert for Fiat Professional.

– Salgspunkter for Fiat – skal de samlokaliseres med noen av de andre Stellantis varebilmerkene?

– Fiat har per i dag 17 salgspunkter, men er ikke inne hos noen av forhandlerne som har de andre varebilmerkene våre, sier Gihle.

– Det er nok noen av forhandlerne som har andre Stellantis varebilmerker i dag som også kan få Fiat i fremtiden, for vi følger den oppdaterte Bertel O. Steen-strategien om å samle forhandlerne våre på litt færre eiere. Samtidig er det åpnet for at vi kan ha flere samarbeidspartnere på samme sted. Fiat Professional kan være et fint tilskudd for forhandlere som ikke er så sterke på varebil fra før, sier Pettersen.

– Noe nytt på gang innen digitale og oppkoblede tjenester som varebileierne og -brukerne vil ha nytte av?

– Ikke noe nært forestående i 2023. Stellantis har mye på gang, og Stellantis-sjef Carlos Tavares har sagt at i fremtiden skal en tredjedel av inntektene til konsernet komme fra salg av tjenester, men hva som kommer når på varebilene er ikke kommunisert.

– Hvordan blir 2023?

– Vi har fått signaler fra fabrikken som tyder på at vi vil komme opp på et riktigere nivå i år enn i fjor. Vi har tro på at volumet nå skal opp, sier Johnsen.

– Så får vi forhåpentlig mer forutsigbarhet. En ting er om produksjonen er lav hvis du får vite om det på forhånd, da kan man forventningsavklare litt med kundene. I 2022 var det betydelig uforutsigbarhet, og vi fikk ikke levert det volumet vi opprinnelig var forespeilet fra fabrikken. Da blir det vanskelig for forhandleren å holde kundedialogen, sier Pettersen.

– Hvordan kommuniserer dere med kundene?

– Vi har brukt mye tid på kundekommunikasjon det siste året. Alle kundene har visst at det var leveringsutfordringer i bilbransjen, så ingen ble nok sjokkert over det. Men om de blir forespeilet å få sin nye bil om syv måneder, og det tar 14 måneder, er det ikke bra. I tillegg gikk prisene opp, så kundene fikk en forsinket bil som i mellomtiden var blitt dyrere.

– Lange leveringstider virker det som kundene nærmest forventer nå. De planlegger bilskifte på lenger horisont. Selgerne er også flinkere til å planlegge sammen med kunden og ta høyde for leveringssituasjonen. Før tok selgeren gjerne kontakt med kunden tre måneder før leasingkontrakten gikk ut og lurte på om de skulle ha ny bil. Nå må vi tenke opp mot et år frem i tid, sier Johnsen.

– Dere har tidligere vært markedsleder samlet med alle merkene, med samlet markedsandel på over 25 prosent. Er det en uttalt ambisjon om at Stellantis-varebilene skal være markedsledende i Norge, samlet?

– Ja, vi har produktene som kan klare det. Fabrikken måler oss på den totale markedsandelen.

– Når er dere tilbake i toppsjiktet?

– Vi håper allokeringene nå går opp, og det ser bedre ut allerede nå i starten på 2023. Første kvartal ser lovende ut, sier Roy-Erik Johnsen.

Stellantis Norge

Importøren av Citroën, Fiat, Opel og Peugeot er en del av Bertel O. Steen-konsernet.

Totalt 11 ansatte hos importøren jobber dedikert med varebiler for de fire merkene.

Citroën har 42 salgspunkter, Fiat har 17 salgspunkter, Opel har 43 salgspunkter og Peugeot har 60 salgspunkter i Norge. 19 av Peugeot-forhandlerne og seks av Citroën-forhandlerne tilhører BOS Detalj.

Powered by Labrador CMS