AMBISJONER: - Fjerdeplassen på registreringsstatistikken i 2022 hadde vi kun til «lån». Ambisjonene våre for nyttekjøretøy i 2023 er høye, og ikke minst i årene fremover, sier Ford Motor Norge-sjef, Per Gunnar Berg.
AMBISJONER: - Fjerdeplassen på registreringsstatistikken i 2022 hadde vi kun til «lån». Ambisjonene våre for nyttekjøretøy i 2023 er høye, og ikke minst i årene fremover, sier Ford Motor Norge-sjef, Per Gunnar Berg.

– Telematikk og digitale løsninger har blitt ekstremt viktig

Produksjonsproblemer slo bena under det som skulle bli tidenes år for Ford nyttekjøretøy i Norge. Ford-sjef Per Gunnar Berg er tydelig på at fjerdeplass ikke er et blivende sted, og er klar med en ny modellpalett «perfekt for Norge» og en sky full av nye digitale løsninger og tjenester.

Importørintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med lastebil- og varebilimportørene blir publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 1 i januar.
  • Intervjuene publiseres også enkeltvis på YrkesBil.no. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Ford Motor Norge.

– 2022 ble ikke helt som forventet, men det handler om leveransemessige utfordringer, sier Per Gunnar Berg, administrerende direktør i Ford Motor Norge.

– Du sa for ett år siden at du forventet «tidenes Ford-år i 2022». Hva skjedde?

– Året var fantastisk når vi ser på kontraktsinngangen. Hadde vi fått alle disse bilene ville det blitt rekord med god margin for Ford nyttekjøretøy. Men faktum er at vi måtte skalere produksjonen ned på flere modeller.

– Ranger ble spesielt hardt rammet. Overgangen mellom utgående og ny Ranger skulle etter planen skje sømløst, men i starten av mars i fjor smalt det. Tre-fire vitale komponenter var ikke å oppdrive, og da måtte vi kappe mye volum av utgående Ranger. Det ødela mye for oss, rent markedsmessig i Norge, men vi hadde ikke noe valg. Fordelen er at nå er vi i gang med nye Ford Ranger.

– Hvordan blir utrullingen av den nye Ranger-serien?

– Vi starter utleveringene av nye Ranger Raptor nå umiddelbart etter nyttår, og vi klarer å fremskynde produksjonsstart av Wildtrak og Limited. I utgangspunktet har vi sagt levering av Wildtrak og Limited etter sommeren 2023. Nå ser det ut til at vi klarer det tettere på sommeren enn den opprinnelige planen. Eksisterende Ranger-kunder er veldig lojale, så vi har en stor ordrebank med disse som nå venter på den nye. Dermed er det lovende utsikter med tanke på å få Ranger tilbake. Vi skal bli nummer en i pickupsegmentet igjen.

– Når?

– Vi har et heftig volum i 2023, men førsteplassen blir kanskje i 2024. De skal stå opp tidlig, de som skal følge oss inn mot slutten av 2023.

– Betyr det at du ser hele pickupsegmentet løfte seg igjen, etter nedgangen i 2022?

– Ja, pickup blir mer og mer populært. Etterspørselen er enorm, og spennvidden i kundemassen er stor – fra enkeltmannsbedrifter på bygda, store anleggskonsern, bønder på Hedmarken og privatkunder på Oslo Vest. Samtidig er markedet todelt: de som topper med «alt» av ekstrautstyr, og de mer nøkterne – gjerne de store flåtekundene.

– Så nedgangen i segmentet skyldes kun at det manglet biler i 2022?

– Ja, definitivt, ikke noe annet.

– Hva med de amerikanske pickupene? Dere hadde F-150 Lightning på besøk i fjor, det var vel av en grunn?

– Jeg har ikke noe nytt å melde om dette. Etterspørselen etter F-150 Lightning er fremdeles enorm i USA, så der er prioriteten å dekke hjemmemarkedet. Bilen er etterspurt også i Norge, så vi får bare se etter hvert hva som skjer.

– Hvordan fordeler andelene mellom Raptor, Wiltrak og Limited seg?

– Wildtrak-miksen er tradisjonelt høy, men Raptor-andelen er nok nå oppe i over 20 prosent, og her ligger Norge høyere enn de fleste andre.

– Hvordan har E-Transit slått an?

– Vi leder segmentet, og det skulle bare mangle. Kontraktsinngangen og ordrebanken er fenomenal.

– Så hvis dere får leveringer så blir det over 1.000 registrerte E-Transit i 2023?

– Ja, ikke bare hvis – men når. 1.000 er for lite, vi skal levere flere enn det og vi får det vi vil av E-Transit fremover nå. Produksjonen går for fullt uten problemer.

– Hvem er kundene på E-Transit?

– Foruten kunder som er i segmentet for de store varebilene fra før, ser vi fremdeles at det migrerer kunder fra både tyngre og lettere segmenter, der de kanskje ikke har elektriske alternativer ennå. Når det kommer en bredere portefølje av elektriske varebiler, vil man nok komme mer tilbake til den «gamle» segmentfordelingen.

– Hadde man startet med et blankt ark og skulle designe en portefølje av nyttekjøretøy som er perfekt for Norge ville man tatt frem den nyttekjøretøyserien Ford tar frem og er i ferd med å lansere nå; E-Transit (allerede lansert), Ranger og Ranger Raptor, nye Transit Custom med diesel, firehjulsdrift og automatgir, E-Transit Custom, ny Connect og ny Courier – som deretter etterfølges av helelektrisk Courier i 2024.. Det er innertier.

– I et segment der Volkswagen Transporter og Mercedes-Benz Vito leveres med over 90 prosent andel firehjulsdrift og automatgir, har kombinasjonen av automatgir og firehjulsdrift vært et savn for deres Transit Custom?

– Ja, helt klart. Nye Transit Custom med diesel, firehjulsdrift og automatgir skal lanseres først, og blir viktig for å bygge et stort volum av Custom. Så kommer E-Transit Custom litt senere, men salget starter tidlig i år.

– Hva skjer i organisasjonen?

– Den globale satsningen på Ford Pro som en egen organisasjon for nyttekjøretøy gjenspeiler seg også hos oss og hos de største forhandlergrupperingene våre. Først og fremst i form av menneskelig organisering, med noe flere dedikerte nyttekjøretøyressurser enn tidligere.

– Ford Pro snakker stadig mer om «et økosystem» med digitale tjenester og tilhørende tilbud, der kjøretøyet bare er en av mange brikker. Hvordan jobber dere med dette?

– Nyttekjøretøy er mye mer for oss enn selve bilen. Det kan høres ut som en dårlig «sales pitch», men telematikk og digitale løsninger, alt integrert på en faktura og i en datastrøm, har blitt ekstremt viktig for mange – og da særlig store næringskunder.

– Vi har to nye ansattressurser i Danmark som jobber 50/50 delt mellom Danmark og Norge, og som jobber utelukkende med Ford Pro Telematics Solutions. Vi bygger nå opp dette tilbudet, som skal lanseres tungt utover i første kvartal.

– Hva ligger i Ford Pro Telematics Solutions?

– En software grunnpakke, som kommer til å utvides kontinuerlig i månedene og årene som kommer. Det er for eksempel flåtestyringssystem, hvor vi bruker all data vi henter fra bilen inn i et system der flåtekunden kan operere flåten sin mest mulig produktivt, både i forhold til når du lader, fyller drivstoff eller tar service og vedlikehold på den enkelte bil. I tillegg vil man lettere kunne omdisponere biler til ulike oppdrag utifra lokasjon.

– Inkluderer dette prediktivt vedlikehold?

– Ja, i Telematics Solutions-pakken har vi mulighet til å forutse når bilen vil kunne få et teknisk problem, basert på all data vi leser ut av bilen. Da vil vi kunne planlegge nedetiden for kunden på et tidspunkt hvor produktiviteten blir minst mulig berørt. Dette er ikke science fiction, men en realitet. Systemet er utviklet og testet i England, hvor det sitter et stort team og monitorerer alle Ford nyttekjøretøy – nyere enn 2018 som har fullt modem-aktivering – på veien i England. Da kan de forutse når bilen trenger en utbedring og kan planlegge nedetiden.

– …og mobile servicetjenester?

– Hvis jobben ikke er for stor eller krevende, kan vi avtale tid med kunden hvor våre teknikere i Mobil Service kommer ut til der kunden er, for å fikse det.

– I England har vi en kalkyle som viser hvor mye produktivitet dette har forbedret nyttekjøretøykundene i England med, og vi snakker om en samlet effekt på flere hundre millioner pund. Det å spare en dag eller tre med nedetid har enorm betydning for nyttekjøretøykundenes produktivitetsfaktor.

– Vil grunnpakken følge med inkludert i prisen på kjøretøyet?

– Detaljene må vi få komme tilbake til. Vi har en modell som ligner på det du spør om, hvor kunden også må betale en «avgift» for all datajobben som gjøres. I de forskjellige markedene vil vi bygge på API’er og software-løsninger som er viktige og nødvendige for de ulike markedene. I Norge er for eksempel digital kjørebok viktig.

Slik gikk 2022 for Ford nyttekjøretøy:

4. plass med 3.308 registrerte grønnskiltede varebiler og 11,7 prosent markedsandel. Volumnedgang på 20,2 prosent.

– Hvordan skal dere organisere oppfølgingen?

– Vi bygger nå en organisasjon i Gøteborg, der Ford fra før har kundesenteret for Norge, Sverige, Danmark og Finland. De skal gjøre samme jobb som teamet jeg nevnte i England med å monitorere og følge opp dataene fra biler i disse markedene. Vi kjører nå en pilot med noen utvalgte norske forhandlere. Gøteborg-teamet vil da holde disse forhandlerne løpende orientert om bilene til forhandlernes kunder. Ford Pro Software Solutions, som det heter, er nok det største prosjektet for oss i 2023.

– I fjor sommer gikk dere ut med «gratis serviceavtale inkludert» til alle Ford nyttekjøretøy. Hvorfor?

– Vi vil gjøre det enkelt og forutsigbart for kundene. Enkelt og greit. Vi må være tett på kundene, legge til rette for produktivitet. «Kjøp et Ford nyttekjøretøy og service er inkludert», ferdig snakka. Norge er først ute med dette i Ford-systemet.

– Er det en tidsbegrenset kampanje?

– Nei, dette er en strategi – ingen kampanje. Vi har gjort det samme på Mustang Mach-E.

– Var det Ford Motor Norges ide og initiativ?

– Ja. Og Ford-organisasjoner i mange andre land er meget nysgjerrige og interessert i hvordan vi har gjort det.

– Dere må ha kalkulert godt i forkant, og får vel noe igjen for det selv også?

– Selvfølgelig har vi brukt mye tid i forkant, og det er nøye kalkulert. For forhandlerne sikrer det lojalitet, men det er egentlig en bieffekt. Det første og viktigste er kunden i fokus, å gjøre det enkelt for kunden. Så langt er tilbakemeldingene fra kundene veldig gode. Noen få kunder har ønsket å skille ut serviceavtalen for å kunne shoppe litt rundt, men da svarer vi «take it or leave it», dette er en strategi vi ikke fraviker.

Ford Motor Norge

Seks ansatte hos importøren jobber dedikert med nyttekjøretøy. I tillegg er en rekke backup-funksjoner plassert sentralt hos Ford i Tyskland, England og Ungarn.

28 av totalt 72 salgssteder er Transit Senter (spesialisert på nyttekjøretøy).

– Det er en service-grunnpakke inkludert, og den kan kunden bygge videre på. Enkelte vil ha behov for en større service- og vedlikeholdspakke, for eksempel. Da kan man enkelt kjøpe seg opp. Og man kan forlenge.

– Hvordan jobber dere med påbyggløsninger og nye muligheter med elektriske varebiler?

– Vi har en ressurs som jobber dedikert med påbygg, men vi er i vurderingsfasen rundt om vi trenger flere ressurser her, fordi det er et stadig mer krevende felt. Bilene får mer avansert teknologi, så skal man på med for eksempel kjøling, da er det mye som slår inn i form av vektendringer og software-utveksling. Vår fordel er at vi har den «innebygde generatoren» Ford Pro Power Ombord som leverer 230 Volt. Det løser mye når det gjelder påbygg, fordi infrastrukturen som er i bilen kan brukes til å drifte påbygg av ulike varianter. Dette ser vi en betydelig økende interesse for. Men påbyggingen kan fremdeles være komplisert. Vi kan etter hvert også integrere styringen av det eksterne utstyret som bygges på bilene våre enkelt inn i infotainment-systemet i bilen, så slipper man alt av ekstra knapper og displayer.

– Ford Otosan viste frem elektriske renovasjonsbiler på IAA i Hannover. Er disse mer aktuelle å ta inn til Norge i første omgang, enn trekkvognen F-Max?

– Ja, det vil jeg si. Vi ser litt på det, og har veldig stor interesse for den elektrifiserte utviklingen hos Otosan.

– Hvordan blir 2023?

– Vi ruster oss for et stort nyttekjøretøymarked, med rundt 5.000 tungbiler og 35.000 lette nyttekjøretøy. Dette er mye drevet av lange ledetider i 2022. Derfor tror vi ikke nyttekjøretøymarkedet vil se en slik «dip» i år som det personbilmarkedet vil få.

– Og dere skal opp fra fjerdeplassen igjen?

– Ja, fjerdeplassen har vi kun «lånt» fordi vi mistet så mye volum på grunn av halvledermangel. For det første har vi en stor ordrebank som skal leveres ut i 2023, og da særlig i første halvår. Så får vi en helt ny portefølje, fra Ranger til Transit Custom og Transit Courier med teknologi som er en innertier for Norge. Ambisjonene våre for nyttekjøretøy i 2023 er høye, og ikke minst i årene fremover.

Powered by Labrador CMS