GIR STØTTE: – Vi håper denne ordningen kan bidra til å redusere den økonomiske belastningen og bidra til overgangen til elektriske varebiler, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten.
GIR STØTTE: – Vi håper denne ordningen kan bidra til å redusere den økonomiske belastningen og bidra til overgangen til elektriske varebiler, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten.

Kommunen blar opp for varebil-lading etter Enova-exit

Oslo kommune mener statlige Enova var for tidlig ute med å kutte støtten til kjøp av elektriske varebiler og ladere. Derfor innfører kommunen nå en ny tilskuddordning for lading av elvarebiler.

Ordningen gjør at Oslo-bedrifter nå kan søke tilskudd på 30 prosent av kostnadene til både lader og ladeinfrastruktur for elvarebiler.

«Hensikten er å demme opp for den negative effekten av at Enova sin tilskuddsordning avvikles, og dermed gjøre det lettere for bedrifter å bytte fra fossil til elektrisk varebil», skriver Oslo kommune.

Kommunen sier de har mottatt sterke ønsker om dette fra bransjer som benytter elektriske varebiler.

Dette skjer etter at Enova nylig varslet at støtten til kjøp av nye elvarebiler og biogasskjøretøy avsluttes 31. mai 2023. Som følge av dette, vil også den nasjonale tilskuddsordningen for kjøp av lader til elvarebil avsluttes.

BYRÅD: Sirin Stav (MDG).
BYRÅD: Sirin Stav (MDG).

– Staten trekker dessverre ut kontakten for elvarebilene, når Enova nå alt for tidlig legger ned tilskuddsordninger. Dette slår beina under klimaarbeidet til flere bedrifter, noe som er svært beklagelig. Når staten trekker seg ut, tar Oslo nå ansvar for å sikre at elektrifiseringen av varetransporten fortsetter. Det er avgjørende for at vi skal bli en utslippsfri by i 2030, sier Sirin Stav (MDG), miljøbyråd i Oslo kommune, i en artikkel på klimaoslo.no.

Inntil en million kroner

Makstilskuddet i den nye ordningen er 15.000 kroner per ladepunkt. Kommunen dekker maks 1 million kroner per bedrift for hele tiltaket. Det er ingen grense på hvor mange ladepunkt hver bedrift kan søke om støtte til.

– Med den nye ordningen kan bedrifter som har mange elvarebiler få tilskudd til å etablere flere ladere. Vi vet at for bedrifter med mange kjøretøy er omstillingen til elektrisk ekstra kostbar på grunn av store innkjøp. Vi håper denne ordningen kan bidra til å redusere den økonomiske belastningen og bidra til overgangen til elektriske varebiler, sier Margrethe Lunder, klimarådgiver i Klimaetaten.

Skal bli enklere

Med den nye tilskuddsordningen ønsker kommunen i tillegg å gjøre det lettere for Oslo-bedrifter å søke om støtte til etablering av lading av elvarebiler på arbeidsplassen.

Om ordningen for lading av elvarebiler

Åpen for søknader på Klimatilskudd.no fra og med 22.mai 2023.

Tilskuddet er på 30 prosent av kostnadene, maks 15 000 kroner per ladepunkt og maks 1 million kroner per bedrift.

Det settes ikke en grense for antall ladepunkt det kan gis støtte til

Laderne må etableres i Oslo

– Den nye ordningen Lading av elvarebil tilbyr økonomisk støtte til både ladeinfrastruktur og kjøp av ladeboks gjennom én søknad, noe som er en forenkling i forhold til dagens ordning, forteller Lunder.

Behov for drahjelp

«For at Oslo skal nå sine klimamål må alle varebiler være elektriske innen 2030. I dag er andelen 15 prosent. Det er derfor fortsatt behov for virkemidler for å få flere elektriske varebiler på veiene», skriver kommunen.

Et omfattende innsiktsarbeid og en virkemiddelanalyse gjennomført av Klimaetaten i samarbeid med miljøstiftelsen Zero, viser at god og forutsigbar tilgang på lading er en forutsetning for at bedrifter skal velge elektriske varebiler.

Powered by Labrador CMS