FYLLESTASJON: Denne illustrasjonen benytter Vireon for å vise hvordan deres hydrogenfyllestasjoner skal bli.

Ny konstellasjon for hydrogen-distribusjon i Norge

Vireon overtar Westgass Hydrogens satsing på hydrogenfyllestasjoner, og inngår samarbeid i andre deler av verdikjeden

Vireon, som er et datterselskap av Norwegian Hydrogen AS, har som målsetning å bli en ledende aktør innen hydrogenfyllestasjoner for tungtransport i Norden. 

Selskapet opplyser at de for øyeblikket er i full sving med å utvikle og bygge infrastruktur i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Nå har Vireon altså inngått avtale om kjøp av fyllestasjonsatsingen til et annet norsk selskap, Westgass AS. 

– En viktig og riktig avtale for oss alle, sier Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen og styreleder i Vireon i en pressemelding.

- Westgass har vært dyktige, og tidlig ute for å sikre gode lokasjoner og posisjoner i markedet. Det at vi nå overtar den satsingen de tidligere har hatt på hydrogen fyllestasjoner vil derfor styrke vår egen satsing, hvor vi har en klar ambisjon om å bli den ledende aktøren i Norden. Jeg er sikker på at dette kjøpet vil gjøre oss til en enda mer attraktiv samarbeidspartner for transportselskaper som ønsker å kutte sine utslipp, sier Per Øyvind Voie, adm.dir i Vireon.

AVTALE: Arne Åkerlund, kommersiell direktør i Westgass og Jens Berge, CEO i Norwegian Hydrogen.

Vil fokusere på distribusjon

Westgass etablerte sin hydrogenvirksomhet i 2021, etter å ha drevet med naturgass. 

- Nå er tiden inne for å overlevere porteføljen til Vireon som satser tungt på dette markedet og vi mener de er den rette til å bygge ut infrastruktur. Vi kan nå fokusere enda sterkere på vår kjernevirksomhet, som er leveranse av hydrogen. Vi har et klart mål om å bli den ledende distributøren av hydrogen i Norden, sier Arne Åkerlund, Kommersiell direktør i Westgass.

Norwegian Hydrogen

Hydrogenselskap med virksomhet i hele Norden. Selskapet satser på både produksjon og distribusjon av grønt hydrogen.

Blant eierne er Mitsui & Co., Ltd, Flakk Gruppen, Hexagon Purus, Hofseth International, Tafjord, og nå også Fortescue.

Deres heleide datterselskap Vireon har som målsetning å bli den ledende aktøren innen hydrogenfyllestasjoner for tungtransport i Norden, og utvikler og bygger for øyeblikket infrastruktur i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Norwegian Hydrogen har hovedkontor i Ålesund, samt kontorer i Oslo, Narvik, Helsinki, København og Stockholm.

Tre-parts samarbeid

Samtidig som Vireon overtar fyllestasjonssatsingen til Westgass, inngår også Vireon, Westgass og Norwegian Hydrogen et strategisk tre-parts samarbeid. Samarbeidet innebærer at Westgass vil kunne bistå med distribusjon av hydrogen for både Vireon og Norwegian Hydrogen, mens Westgass kan sikre hydrogen til sine kunder fra Norwegian Hydrogen sine produksjonsanlegg.

– Vi er tre selskaper som har blitt godt kjent og snakker godt sammen. Vi har stor respekt for hverandre og for hverandres styrker. Det skal vi nå søke å utnytte best mulig fremover, slik at vi kan gi våre respektive kunder et enda bedre tilbud, sier Berge i Norwegian Hydrogen.

Westgass opplyser at de nå ser en sterk vekst i etterspørselen etter grønt hydrogen. 

- Produksjonen av hydrogen i Norge er ikke stor nok til å dekke behovet. Westgass ser store muligheter i dette samarbeidet, og gleder oss til fortsettelsen sammen med Vireon og Norwegian Hydrogen, sier Kinar Kent, CEO i Westgass.

Powered by Labrador CMS