TRIVES PÅ TOPP: Volvo har god statistikk på førsteplasser i det norske bussmarkedet, og klarte en knepen seier også i fjor, med tre busser mer enn VDL. Svenn-Åge Løkken ser betydelig økning i totalmarkedet i 2023.

– Ambisjonen er som alltid å være markedsledende

Svenn-Åge Løkken, direktør for buss i Volvo Norge, er klar for å rulle ut nye produkter i tur- og ekspressbussmarkedet i 2023.

Importørintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene blir publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i mars.
  • Intervjuene publiseres også enkeltvis på YrkesBil.no. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Volvo Norge.

– Vi forventer å levere et sted mellom 150-200 busser i 2023. Vi har hatt en meget god mottakelse av våre nye 9000-serie (tur- og ekspressbusser) som ble lansert i 2022, med blant annet helt nytt førermiljø og ny forbedret drivlinje med opptil ni prosent forbedret drivstoffeffektivitet, som vil bli levert utover i 2023. I tillegg har vi et antall dobbeltdekkere for levering. Dette i tillegg til brorparten av bussene til anbudene i Finnmark, her kommer det alt fra Volvo 7900 elektriske busser, Volvo 8900RLE forstadsbusser og regionbusser av modellen 9700.

– Hvor stort blir totalmarkedet for busser i Norge i 2023?

– Etter et 2022 med lavt totalmarked, som vi må tilbake til 1997 for å finne lavere, endte det på 346 store busser. I 2023 er det oppstart av et større antall anbud og vi ender nok på et totalmarked i øvre del av 800 tallet.

– Hvor stort blir totalmarkedet i 2024 og hvor stor andel av dette har Volvo Norge ambisjoner om å ta?

– I 2024 blir det færre anbud og vi ser fort en halvering av totalmarkedet i forhold til 2023. Vi har som alltid ambisjon om å ha en ledende posisjon i markedet, så også i årene fremover.

– Hvilke anbud er mest interessante fremover?

– Med vår ledende og landsdekkende organisasjon er alle anbud av høy interesse.

– Hva er på gang av produktnyheter?

– Vi prater sjelden om hvilke fremtidige produkter vi vil komme inn i markedet med, vi holder spenningen til de blir lansert.

Slik gikk 2022 for Volvo Buss

1. plass med 100 registrerte busser.

Volumnedgang på 61 prosent.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– Fortsatt opplever vi forstyrrelser i leveransekjeden som kan gi oss utfordringer, men vi jobber iherdig for å unngå at dette skal medføre forsinkelser som igjen skaper utfordringer for våre kunder. Når det gjelder anbudene så har de ulike oppdragsgiverne etter hvert blitt flinkere til å ta hensyn til nettopp dette. Prosessen starter tidligere og det blir dermed tilstrekkelig tid fra tildeling til trafikkstart. Men noen unntak finnes dessverre fortsatt.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk?

– For ett år tilbake spådde jeg at i 2022 ville vi ende på en andel elektrisk på opp mot 50 prosent, den endte på cirka 60 prosent. Dette vil bare fortsette i de kommende årene innenfor de fleste av segmentene. I og med at vi opp til nå bare har hatt elektriske lavgulvsbusser i klasse 1 vil andelen i 2023 bli på beskjedne 10 prosent, pluss-minus.

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor fremover?

– Rekruttering til bransjen er en stor utfordring, og som alltid kunne man vel tenkt seg bedre lønnsomhet.

Powered by Labrador CMS