- Krever karantene før nye kabotasjeoppdrag
img
noalt noalt noalt noalt noalt noalt noalt
img
img
img
img
img
img
Abonnement | Annonse- og medieinfo

Forsiden  |  Varebil  |  Lastebil  |  Buss  |  Næringsliv  |  Brukte yrkesbiler  |  Linker  |  Innkjøpsguiden  |  Bok/Kalender  |  Abonnement  

Annonse:
1pix 1pix 1pix 1pix
bilde
Krever karantene før nye kabotasjeoppdrag
Regjeringen ønsker ikke liberalisering av kabotasjeregelverket, og mener i stedet at lastebiler som blir benyttet i kabotasje bør ha en form for karantenetid før de kan kjøre nye slike oppdrag.

alt

Flere omstridte forslag fra EU-Kommisjonen om nye regler for veitransport ble diskutert på et ministermøte i Road Alliance i Brussel denne uken. 

Blant annet stod nye regler for markedstilgang (kabotasje), kjøre- og hviletid/arbeidsvilkår, fartsskriver og kontroll av arbeidstid, og utsending av arbeidstakere på agendaen.

Må løse problemene
På vegne av Norge deltok statssekretær Tommy Skjervold (FrP) på møtet, som resulterte i en ministererklæring. 

Her understreker landene i Road Alliance at man må løse problemene i veitransport som er knyttet til blant annet kabotasje og urettferdig konkurranse, opplyser samferdselsdepartementet.

Ifølge en melding fra departementet mener alliansen det er svært viktig at de nye, smarte fartsskriverne blir innført så raskt som mulig i både nye og eksisterende kjøretøy. Alliansen peker også på at det er viktig med klare regler som det er mulig å håndheve.

Regelverket må også gi bedre leve- og arbeidsforhold for sjåfører og fremme trafikksikkerhet.

– Det er viktig å fremme norske posisjoner i EU-systemet. Jeg er opptatt av å bruke de kanalene vi har til å påvirke utviklingen av regelverket som gjelder veitransport. Sammen med de andre landene i Road Alliance vil vi sikre en mer rettferdig konkurranse, innføre bedre kjøre- og hviletidsordninger og hindre sosial dumping, sier samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp).

Norske interesser
For Norge er Road Alliance et viktig forum for informasjon og medvirkning inn mot EU.

De vesteuropeiske landene Østerrike, Belgia, Danmark, Frankrike, Tyskland, Hellas, Italia, Luxembourg, Sverige og Sveits er med i alliansen, mens Nederland deltar som observatør. Sammen med de andre landene arbeider Norge for at nye EU-regler som gjelder veitransport skal redusere mulighetene for misbruk og svindel.

Gjennom arbeidet i alliansen blir norske interesser fremmet. Synspunktene som regjeringen legger frem, er utarbeidet i dialog med norske arbeidsgiver- og sjåførorganisasjoner.

Krever klare regler
Fra norsk side er klare regler og effektiv håndheving fremhevet som viktig: 

«Det bør være krav om at alle internasjonale transporter som er omfattet av kjøre- og hviletidsreglene, skjer med kjøretøy som er utstyrt med en ny type fartsskriver så snart som mulig. Dette vil gjøre arbeidshverdagen for sjåførene enklere og gi en mer effektiv kontroll av blant annet kabotasjereglene», skriver departementet.

– Vi er imot å gi unntak fra forbudet mot normal ukehvile i kjøretøyene. Det bør også være en klar regel om at føreren skal reise hjem minimum hver fjerde uke. Disse kravene er viktige for både transportsikkerheten og for å legge til rette for en mer rettferdig konkurranse i markedet, sier samferdselsministeren.

Regjeringen poengterer at den ikke ønsker liberalisering av kabotasjeregelverket, og at lastebiler som blir benyttet i kabotasje bør ha en form for karantenetid før de kan kjøre nye kabotasjeoppdrag.

«Det er også viktig å sikre at veitransportetappen av kombinerte transporter ikke blir benyttet til å omgå kabotasjereglene. Man må derfor se disse reglene i sammenheng med både kabotasjereglene og reglene om utsending av arbeidstakere», heter det fra departementet.

Videre framdrift
Det østerrikske formannskapet legger opp til behandling av forslagene i EU-Rådet i desember.

Tidspunktet for behandlingen i Parlamentet er foreløpig uviss. Både Rådet og Parlamentet må bli enige om en posisjon før de kan starte forhandlinger med Kommisjonen. Det er derfor for tidlig å si hvordan det endelige regelverket blir utformet, ifølge departementet.


toolbar_print.gif Printervennlig versjon   toolbar_mail.gif Tips en venn   fb Del på facebook   twitter   tilbake.gif  Tilbake til forside

 

 
pix pix
pix
 
logoPåmelding til nyhetsbrev:
Fritekstsøk:
pix pix
 
   
 
   
2055 brukte yrkesbiler til salgs
Lastebil Lett lastebil Varebil Kombi.bil Buss Minibuss
Årsmodell Fra: Til: 235 LASTEBILER TIL SALGS