TESTING: El-brøyting foregikk på Dovrefjell i vinter.

Brøyting med elektriske lastebiler: Nå er konklusjonen klar

«Elektriske kjøretøy kan brukes til brøyting uten at det er behov for flere kjøretøy eller at kvaliteten på brøytingen blir dårligere».

Det er konklusjonen, etter at Statens vegvesen testet el-brøyting på E6 over Dovrefjell i vinter. 

I evalueringsrapporten som ble offentliggjort tirsdag konkluderes det med at det bare er behov for mindre justeringer av kontraktene for at el-brøyting kan gjennomføres trygt og effektivt på svært mange riksveger.

Statens vegvesen sier de ikke vil stille krav om elektrisk brøyting, med mulig unntak for noen utvalgte gang- og sykkelveger. Men i de nye konkurransene om driftskontrakter vil klimakutt vektes ved siden av pris.

– Vi stiller krav om kutt i klimagassutslipp. Nå har vi demonstrert at elektrisk brøyting kan være en del av løsninga, så vi forventer at entreprenørene vil tilby nullutslippsløsninger i vegdriften. Hvis vi skal nå klimamålene, må vi ha kraftige utslippskutt også på de tyngste oppgavene vi gjør på vegene i dag. Testingen vi gjennomførte i vinter viser at dette er fullt mulig, sier divisjonsdirektør Bjørn Laksforsmo i Statens vegvesen.

Han understreker samtidig at Statens vegvesen ikke vil gå på akkord med hensynet til sikkerhet og beredskap i vinterdriften, og at forholdene rundt i landet er svært forskjellige.

Testet på Dovrefjell

Det var i vinter Statens vegvesen gjennomførte det de omtalte som «verdens første testing av elektrisk brøyting av en fjellovergang»

I tillegg til E6 over Dovrefjell, ble forsøkene gjennomført på E136 mellom Dombås og Bjorli, på rv. 15 over Strynefjellet og på Statens vegvesens teststasjon på Bjorli. Temperaturene i test-perioden varierte mellom 0 og – 30 grader.

Under testingen var det gjennomsnittlige energiforbruket 15,6 kWt/mil. Det høyeste registrerte forbruket var 18,2 kWt/mil, som innebærer en rekkevidde på 380 kilometer, eller 12,6 timer kontinuerlig brøyting. Dette gjelder ved bruk av 80 prosent av batteriets totale kapasitet.

Rapporten konkluderer med at det under normale driftsforhold sjeldent er behov for å brøyte så lenge at det er behov for å lade kjøretøyet mellom brøyteturene.

Nye kontrakter

Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene fra sine aktiviteter med 55 prosent innen 2030. 

«Derfor settes mange konkrete krav til klimaløsninger i kontrakten. Fra i år skal også alle vegdriftskontrakter vekte klima med minst 30 prosent i tildelingene», skriver Vegvesenet.

Den første kontrakten er allerede tildelt, til Presis Vegdrift, som skal drifte riksvegene i Agder og deler av Telemark fra 1. september og fem år framover.

I løpet av året skal det lyses ut nye driftskontrakter som gjelder fra 2025 i Gudbrandsdalen, Hedmark, Trøndelag nord og sør og Salten.

CO2-kutt

Statens vegvesen jobber med å redusere klimagassutslippene på flere områder. 

Innen asfaltering er CO2-utslippene redusert med 47 prosent fra 2020 til 2024, og målet er 70 prosents reduksjon innen 2030.

Powered by Labrador CMS