FØRSTE FULLE ÅR: Tim Schuler overtok som salgssjef for buss i MAN Truck & Bus Norge i oktober i fjor, så 2023 blir hans første fulle år i rollen.

– Vi matcher de fleste anbudskravene

MAN Truck & Bus Norge, med salgssjef for buss Tim Schuler i spissen, sikter på levering av over 100 busser i Norge i 2023.

Importørintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene blir publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i mars.
  • Intervjuene publiseres også enkeltvis på YrkesBil.no. Du finner dem her.
  • Denne gangen: MAN Truck & Bus Norge AS.

– Mesteparten er leveranse av nye elbusser i anbudet Oslo Øst. I tillegg er MAN stolte over to kontrakter med til sammen over 20 enheter i Intercity-markedet. Vi er glade for at turbussmarkedet er på vei tilbake til pre Covid 19-nivå, og vi forventer å komme tilbake på omtrent samme markedsandel som den gangen.

– Hvor stort blir totalmarkedet i 2024 og hvor stor andel av dette har MAN ambisjoner om å ta?

– 700-800 enheter. Målet er å ta så mange markedsandeler som mulig.

– Hvilke anbud er mest interessante fremover?

– Med MANs nåværende og fremtidige produktportefølje vil vi matche de fleste anbudskravene i Norge. Dette betyr at alle anbud er av interesse.

– Hva er på gang av produktnyheter?

– MAN jobber kontinuerlig med å forbedre dagens elbussflåte. Her er TCO-optimalisering for våre kunder et av hovedfokusene. På lengre sikt er vi i gang med transformasjonen av hele MAN-bussflåten mot nullutslipp.

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– Komponentmangel, spesielt halvledere, har hatt en betydelig innvirkning på bussindustrien. Produsenter har hatt utfordringer med å oppfylle leveringskrav og -frister i anbud. Vi i MAN er forberedt på disse utfordringene, og vi jobber tett med leverandører og investerer i motstandsdyktighet i forsyningskjeden for å dempe virkningen av fremtidige mangler.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk, både av eget salg i 2023/24 og i overskuelig tid fremover, samt totalmarkedet? Hva med andre alternative drivstoffer: Gass, HVO etc.?

– Vanskelig å gi en nøyaktig prosentandel, da dette vil avhenge av ulike faktorer som markedsetterspørsel, statlige insentiver og teknologiske fremskritt. Trenden mot elektrifisering øker raskt, og MAN har gjort betydelige investeringer i utvikling av elbusser og ladeinfrastruktur. Gass og HVO blir også undersøkt av bransjen, men faktorer som infrastrukturtilgjengelighet og kostnader er utfordrende.

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor i fremtiden?

– Vi i MAN i Norge ser noen av de største utfordringene på følgende punkter:

Elektrifisering: Selv om det allerede er mange elbusser på markedet, er det en enorm utfordring å elektrifisere hele flåten. Dette krever en betydelig investering i ladeinfrastruktur og batteriteknologi.

Klimaendringer: Det må iverksettes tiltak for å redusere utslipp og minimere miljøbelastningen. Dette krever tettere samarbeid mellom myndigheter, industrien og andre aktører.

Digitalisering: Den digitale transformasjonen endrer også bussbransjen, spesielt når det gjelder bruk av avanserte teknologier som automatiserte kjøresystemer og intelligente trafikkstyringssystemer. Næringen må følge med i utviklingen og innlemme digitale løsninger.

Demografiske endringer: En aldrende befolkning har betydning for etterspørselen etter busser. Næringen må tilpasse seg behovene til eldre mennesker og sørge for barrierefrie transportmuligheter.

Kompetansemangel: Det er mangel på kvalifiserte arbeidere (f.eks. mekanikere, sjåfører) på mange områder, spesielt innen elektromobilitet. Næringen må finne måter å kvalifisere og rekruttere flere fagarbeidere.

Powered by Labrador CMS