Enova tildeler støtte til 13 prosjekter i fjerde runde av konkurransen "Bedriftslading for tunge kjøretøy"

Ti bedrifter får 18 millioner til å bygge ladestasjoner

13 prosjekter får i alt 18 millioner kroner i Enovastøtte for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy. Dette er fjerde runde med konkurranse for dette støtteprogrammet. Ladestasjonene skal være ferdig utbygd og i drift i før sommeren 2025.

- Enova støtter de som går foran og det er svært gledelig å se interessen for bedriftslading for tyngre kjøretøy. Vi har søknadsfrister også neste år og oppfordrer alle aktører som vurderer å etablere egne ladere om å søke, både de store og de mindre transportselskapene, sier markedssjef Marie Tranaas Skjærvik i Enova.

Ønsker flere 

Formålet med støtteprogrammet er å stimulere til økt kjøp og bruk av tyngre elektriske kjøretøy. 

«Satsingen skal legge til rette for varige markedsendringer gjennom tidsavgrenset støtte til utbygging av dedikert ladeinfrastruktur», heter det fra Enova i pressemeldingen.

Videre presiseres det at støtten skal« stimulere til økt innfasing av tunge elektriske kjøretøy ved å redusere barrieren for investering og dermed øke konkurransekraft for det elektriske alternativet i markedet». 

Det har vært fire søknadsfrister i år og det er planlagt ytterligere fire søknadsfrister neste år.

Her er bedriftene som skal motta støttet til ladestasjoner.

58 nye ladepunkt

Støtteprogrammet er rigget som en konkurranse der de selskapene som etablerer mest kW pr. støttekrone, får støtte av Enova. 

Søknader som hadde kostnadseffektivitet på 2100 kr/kW eller bedre, ble innvilget støtte i denne runden. 

Totalt utgjorde dette 13 prosjekter med 58 ladepunkt. Hva grensen blir i neste runde vil avhenge av søknadene som kommer inn.

Powered by Labrador CMS