STERKE KREFTER: Høy vekt bidrar til omfattende konsekvenser ved ulykker med tunge kjøretøy. Fra i 2024 skal Euro NCAP se nærmere på, og rangere, sikkerheten i nye lastebiler. Illustrasjonsbildet er fra en ulykkestest i regi av Volvo Trucks.

Euro NCAP skal vurdere sikkerheten i lastebiler

Det første mange tenker når de hører Euro NCAP er antakelig kollisjonstester, med bilder av sammenkrøllede biler og et visst antall stjerner.

Men det gjelder i all hovedsak for personbiler, som har blitt utsatt for slike sikkerhetsvurderinger siden 1997.

Resultatene blir tatt meget seriøst, både av bilbransjen og forbrukere, og bilprodusentene har nærmest blitt tvunget til å forbedre sikkerheten som følge av slakt i disse testene.

Kritisert varebilvurdering

Nyttekjøretøy har ikke blitt - og blir fremdeles ikke - utsatt for like omfattende sikkerhetsvurderinger av et uavhengig organ i Europa.

Først i 2020 introduserte Euro NCAP vurderinger av varebiler, men det er ikke snakk om kollisjonstesting. De kollisjonstester imidlertid noen av varebilmodellene, men da i personbilvarianter med bakseter.

Varebilenes sikkerhetsnivå rangeres etter en vurdering av den enkelte modells sikkerhetsutstyr. Den metoden har fått sterk kritikk fra den tyske bilistorganisasjonen ADAC - som for øvrig er en av partnerne bak Euro NCAP.

Kritikken gikk på at sikkerhetsutstyret som vurderes ikke nødvendigvis sitter i alle bilene som kjøpes, mens Euro NCAP-resultatene brukes i markedsføringen av en hel modellpalett.

Ikke kollisjonstesting

Nå skal Euro NCAP altså ta for seg sikkerheten i tunge lastebiler også, fra 2024.

Heller ikke det skal skje ved omfattende kollisjonstesting, i første omgang. Dette kommer muligens fra 2030, ifølge svenske Trafikverket.

Lastebilene skal testes, vurderes og rangeres skjemamessig basert på gitte kriterier for sikkerhetsutstyr og førerstøttesystemer som er tilgjengelig i de ulike modellene, i et såkalt Truck Safety rating scheme.

Siden noen lastebiler benyttes nærmest utelukkende i lokal og urban transport, mens andre benyttes nærmest utelukkende til langtransport på motorveier, er skjemaet delt inn i to kategorier: En for City og en for Highway.

Alle kjøretøy vil bli vurdert mot begge sett med kriterier, men hvis et kjøretøy skal kjøpes for en bestemt bruk, trenger kjøperen bare å ta mest hensyn til den aktuelle vurderingen for sitt bruk. Bare kjøretøy som opererer innenfor begge kategoriene krever god ytelse i begge klasser, skriver Euro NCAP.

I første omgang har Euro NCAP som mål å teste gitte sikkerhetsfunksjoner for minst en lastebilvariant med høyt salgsvolum fra hver produsent, i hver av følgende fire segmenter: langtransport, distribusjon, anlegg og off road.

Nøyaktig hvordan testene skal foregå og kriteriene skal settes er foreløpig ikke opplyst om.

Men det fremstår som åpenbart at sikkerheten for omgivelsene rundt lastebilene vektlegges minst like mye som sikkerheten for personene inne i lastebilen (antakelig til mange lastebilsjåførers skuffelse). Kanskje ikke så underlig, når ni av ti omkomne i dødsulykker med lastebiler involvert var motparten, følge Trafikverket.

«Vi håper samferdselsmyndighetene og bilindustrien over hele Europa vil ta i bruk og støtte utviklingen av vår sertifiseringsmodell for sikkerhet i by og på motorvei, for å sikre at tunge lastebiler på Europeiske veier utvikles i retning av beste praksis sikkerhet i stedet for bare å oppfylle minimumsstandarder», skriver Michiel van Ratingen, generalsekretær i Euro NCAP, i forordene til lanseringsrapporten.

Testene av lastebilsikkerhet skal blant annet gjennomføres på den svenske testbanen AstraZero i Sandhult, litt nord for Borås.

(artikkelen fortsetter under videoen)

– Et sterkt verktøy

Svenske Trafikverket har sammen med Autoliv nylig utført en kollisjonstest mellom en lastebil og en personbil, der sistnevnte hadde høyeste score i Euro NCAP.

Begge kjøretøyene hadde en hastighet på 50 km/t, og begge ble automatbremset med 30 km/t før frontkollisjonen.

– Testen viste at personbilkupeen kollapset, og at en stabil beskyttelse av personene i personbilen ikke kan oppnås, sier Rikard Fredriksson, kjøretøysikkerhetsrådgiver i svenske Trafikverket og medlem av Euro NCAP-styret.

I løpet av 2023 skal Chalmers universitet utvikle en prototyp på en mykere lastebilfront, med mål om at den skal være mindre aggressiv mot motparten. Så skal Trafikverket i høst gjøre en ny kollisjonstest med den nye fronten for å vurdere potensialet.

Fredriksson mener det er på tide at sikkerheten i lastebiler også vurderes og rangeres:

– I Sverige ser vi frontkollisjoner, og spesielt med tunge lastebiler, som en av de største utfordringene for å utvikle et sikkert veitransportsystem. Basert på den vellykkede erfaringen med Euro NCAP personbiltesting som redder liv, forventer vi at Euro NCAPs nye rangeringsordning for tunge lastebiler vil være et sterkt verktøy for å løse dette store problemet på veiene i landet, sier han.

Hele rapporten Safer Trucks fra Euro NCAP kan du lese her (ekstern lenke).

Powered by Labrador CMS