INTERNASJONALT SAMARBEID: Denne uken deltok både bransjesjef Jo Eirik Frøise (t.v.) og styreleder for påbyggergruppen Kjetil Dale i Norsk Industri på direktørmøte i den internasjonale foreningen for påbyggerbedrifter, CLCCR, i Porto.
INTERNASJONALT SAMARBEID: Denne uken deltok både bransjesjef Jo Eirik Frøise (t.v.) og styreleder for påbyggergruppen Kjetil Dale i Norsk Industri på direktørmøte i den internasjonale foreningen for påbyggerbedrifter, CLCCR, i Porto.

– Vi må være en klar og tydelig stemme for våre «små» påbyggere som produserer skreddersøm av kjøretøy

Det norske regelverket for bygging av tyngre kjøretøy tilpasses fortløpende et EU-regelverk som er i konstant endring. Derfor er Påbyggergruppen i Norsk Industri nå på plass i Portugal for å følge opp norske interesser, før nye tekniske krav på kjøretøyene skal implementeres fra 2023/2024.

Påbyggergruppen i Norsk Industri jobber ikke bare med lokale medlemssaker.

Mye av rammeverket påbyggerne må forholde seg til utarbeides på internasjonalt nivå.

Derfor er bransjesjef Jo Eirik Frøise og styreleder Kjetil Dale i Påbyggergruppen i Norsk Industri denne uken på direktørmøtet for den internasjonale foreningen for påbyggerbedrifter, CLCCR, i den portugisiske havnebyen Porto.

– Vi i Påbyggergruppen jobber mye internasjonalt for å få funksjonelle tyngre kjøretøy på norske veier, sier Dale til YrkesBil.

Konstant i endring

Han poengterer at det norske regelverket for bygging av tyngre kjøretøy fortløpende tilpasses et EU-regelverk som er i konstant endring.

– For at våre kunder og lastebileiere over hele Norge skal få tilpasset sine kjøretøy til norske særegne forhold i tråd med nasjonalt regelverk, er det viktig at vi som bransjeforening er tidlig på ballen slik at vi får tidlig informasjon om hva nye endringer fører til.

– Vi er svært opptatt av at kjøretøyene som ferdes på norske veier skal være trafikksikre og tilfredsstille de tekniske krav som stilles. . Medlemskapet i CLCCR er viktig for at vi skal ivareta funksjonaliteten til kjøretøyet slik at sjåføren kan utføre sine oppgaver på en god måte, sier styrelederen.

Viktig rolle

Bransjesjef Jo Eirik Frøise sier de ser at standardiserte regelendringer blir foretatt etter påtrykk fra de store masseproduserende landene som Tyskland, Frankrike og Italia.

– Vi må påse at dette ikke blir konkurransevridende for oss som påbyggere i Norge. Her har vi som norske representanter i CLCCR en viktig rolle ved å være en klar og tydelig stemme for våre «små» påbyggere som produserer skreddersøm av kjøretøy. Påbyggergruppen i Norge har et kjempegodt samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige, Finland, Nederland og Storbritannia som har de samme utfordringene som oss, forteller Frøise.

I havnebyen Porto var representanter fra hele Europa på plass for å diskutere de utfordringer næringen har med tanke på implementering av nye tekniske krav på kjøretøyene fra 2023/2024.

Det er blant annet snakk om disse sakene:

1. EU sikkerhetspakke vedrørende cybersikkerehet

2. Tekniske detaljer vedrørende Vecto, som er en måling av CO2 av tyngre kjøretøy.

3. Fartsskrivere og software oppdateringer.

4. Lysregelverket.

5. Arbeidet med Euro 7 og forslaget fra EU-kommisjonen.

– I tillegg var også den geopolitiske situasjonen i verden et tema. Mangel på komponenter setter begrensinger i ferdigstillelsen av nye kjøretøy og våre bedrifter merker nå forsinket levering fra chassisprodusentene, noe som til syvende og sist rammer våre kunder rundt om i hele landet, forteller Dale.

Godt samarbeid med Statens vegvesen

Styrelederen skryter på sin side av samarbeidet bransjen nå har med Statens vegvesen (Veidirektoratet).

– Vi føler at de tar våre utfordringer på alvor og de er også nysgjerrig på hva vi som bransjeforening gjør internasjonalt, sier Dale.

Her trekker han særlig frem måten Statens vegvesen møtte påbyggergruppens bedriftsrepresentanter på siste medlemsmøte under Transport & Logistikk 2022 i oktober.

– Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid til beste for våre medlemmer og våre kunder, lastebileierne i Norge, sier de to engasjerte representantene for Påbyggergruppen.

Powered by Labrador CMS