MYE PÅ GANG: Oslo kommune støtter utbyggingen av 55 nye ladepunkter for lastebiler og busser det neste året.

55 ladepunkter for tunge kjøretøy i Oslo innen sommeren 2024

Med støtte fra Klima- og energifondet skal de tre aktørene Oslobuss, Eviny og Recharge til sammen bygge 27 nye offentlig tilgjengelige ladepunkter for tunge kjøretøy i Oslo. Totalt er det nå da 55 offentlig tilgjengelige ladepunkter for tungbiler på gang i hovedstaden frem mot sommeren 2024.

Fra før er det nemlig kjent at St1 og Fastcharge skal bygge 28 nye hurtigladepunkter for lastebiler og busser i Oslo.

De 27 nye som det meldes om i dag kommer altså i tillegg. Det melder Klimaetaten i Oslo kommune.

Bakgrunnen er støtteordningen som kommunen lanserte i september 2022. Det ble lyst ut to søknadsrunder for denne tilskuddsordningen.

Første frist var 1. desember 2022, neste søknadsfrist var satt til 1. mars 2023. I begge rundene lå det 25 millioner kroner i støttemidler i potten.

Seks aktører sendte inn til sammen åtte søknader for å bygge ladestasjoner for tunge kjøretøy til første søknadsfrist.

St1 og Fastcharge er selskapene som ble valgt ut, og som skal bygge tre nye hurtigladestasjoner med til sammen 28 ladepunkter for lastebiler og busser.

350 kW

Nå melder Klimaetaten at siste søknadsrunde har gitt like stor gevinst for tungtransportbransjen: de tre aktørene Oslobuss, Eviny og Recharge vil nemlig til sammen bygge 27 nye offentlig tilgjengelige ladepunkter i Oslo.

Før ordningen ble lansert fantes det kun to offentlig tilgjengelige ladepunkt for tunge kjøretøy på Filipstad.

– Samtlige søknader vi mottok denne runden var sterke og skåret høyt på våre kriterier. Derfor gir vi tilsagn til alle som søkte. Så er det er en ekstra bonus at to av søkerne etablerer ladere med effekt på minimum 350 kW fra begynnelsen av, sier Bergljot Tjønn, teknologirådgiver i Klimaetaten, i en pressemelding.

Vil ha fortgang

klimarådgiver Bergljot Tjønn i Klimaetaten i Oslo
GLAD: Klimarådgiver Bergljot Tjønn i Klimaetaten i Oslo.

Tungtransporten står for en fjerdedel av utslippene fra veitrafikken og 14 prosent av de totale utslippene i Oslo. Skal byen lykkes med å nå målet om en utslippsfri by innen 2030 er vare- og nyttetransporten nødt til å gå over på elektrisitet eller biogass.

I fjor var 24 % av alle solgte lastebiler over 3,5 tonn i Oslo elektriske. Dette krever at også ladeinfrastrukturen kommer på plass. Derfor vil kommunen ha fortgang i utbygging av ladestasjoner spesielt tilpasset tunge kjøretøy.

De tre aktørene som søkte til fristen 1. mars vil motta nær 25 millioner kroner i støtte fra kommunen for å bygge ladestasjoner. Stasjonene skal bygges i bydelene Alna og Stovner, områder der mye av tungtransporten i og gjennom Oslo går. Det finnes flere store terminaler i Alnabru-området, der flere av de nye ladestasjonene skal etableres.

De nye ladestasjonene vil, sammen med ladestasjonen for tunge kjøretøy på Filipstad og den kommende på Grønlikaia, danne et nettverk av hurtigladere for tunge kjøretøy fordelt på ulike steder i Oslo. Alle hurtigladerne er klargjort til minst 350 kW og vil være offentlig tilgjengelige og døgnåpne.

Oslobuss med 16 ladepunkter

Kartet markerer hvor laderne bygges.

Oslobuss har fått klimatilskudd for hele 16 ladepunkt i Haavard Martinsens vei 28. Et prosjekt YrkesBil tidligere har omtalt.

Området og innkjøring er allerede opparbeidet til at tunge kjøretøy kan kjøre der. Oslobuss oppgir at ladestasjonen vil være klar til å ta imot kunder i juni 2024.

Selskapet er svært fornøyde med tildelingen:

– Vi jobber hver dag for at Oslobuss raskest mulig skal bli helt utslippsfritt. Derfor er vi svært glade for støtten vi har fått fra Klimaetaten, som gjør det mulig for oss å investere i 16 ladepunkter for tunge kjøretøy, forteller daglig leder i Oslobuss, Fredrik Eijerstam, og legger til:

– Vi gleder oss til at andre tunge kjøretøyer enn våre egne skal få enkel tilgang til topp moderne hurtigladere. Skal vi lykkes med å kutte utslippene i byen må vi jobbe sammen.

Powered by Labrador CMS