LANDETS KRAFTIGSTE: Med en effekt på 360 kW, blir ladenettverket landets kraftigste.

Slik blir Posten Brings nye ladenettverk for tungbiler

96 ladepunkter ved åtte terminaler.

Fra Kristiansand i sør til Bjerkvik i nord skal Posten Bring satse og bygge ut nye ladestasjoner for tyngre kjøretøy. I løpet av vinteren skal det bygges ut 96 ladepunkter ved åtte terminaler. 

Samferdselsministeren var selv tilstede på åpningen av den første denne uken. 

– Vi vil bygge et kraftig og unikt ladenettverk for tyngre elektriske kjøretøy i Norge. Ladeinfrastrukturen som vi nå etablerer er svært viktig for å kunne bruke el-lastebiler på flere strekninger rundt i landet. Alle åtte terminalene vil få ladepunkter med mulighet for 360 kW. Det blir de kraftigste ladepunktene i hele landet, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Bring.

Her bygges de nye ladestasjonene:

  • Bjerkvik terminalen, Nordland – 10 ladepunkt
  • Hamar terminalen, Innlandet – 17 ladepunkt
  • Østlandsterminalen Lørenskog, Viken – 28 ladepunkt
  • Stokke terminalen – 11 ladepunkt
  • Kristiansand terminalen – 11 ladepunkt
  • Stavanger terminalen – 15 ladepunkt
  • Molde terminalen – 3 ladepunkt
  • Trondheim terminalen – 1 ladepunkt
UNIK SATSNING: Posten Bring skal bygge ut ladeinfrastruktur for tyngre kjøretøy i Norge. Konsernsjef Tone Wille og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sto for lanseringen på Hamar mandag ettermiddag.

– Utslippene fra tungtransporten må kuttes kraftig for at vi skal nå våre klimaforpliktelser og klimamål. Jeg har stor tro på at elektriske lastebiler og busser raskt kan bli en like viktig brikke i kampen for utslippskutt som elektriske personbiler er allerede. Men det forutsetter lademuligheter. Jeg er derfor glad for at Posten nå satser og bygger ut ladepunkter ved flere av sine terminaler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Posten Bring styrer i dag landets største flåte av elektriske kjøretøy.

Den storstilte utskiftningen av fossile varebiler startet i 2012 og halvparten av landets innbyggere får i dag post og pakker levert med el-kjøretøy. I 2021 tok Posten i bruk den første elektriske lastebilen og i dag har Posten Bring over 70 slike i tjeneste.

– Vi har kommet veldig langt i bruken av el-varebiler. Tiden er nå inne for å satse enda sterkere på el-lastebiler, fortsetter Wille.

Med egne dedikerte ladestasjoner for tyngre kjøretøy blir terminalene klargjort for fremtidens kjøretøypark som også inkluderer tyngre elektriske lastebiler.

– I første omgang vil el-lastebilene bli brukt til distribusjonskjøring lokalt, men slik vi nå etablerer infrastrukturen vil vi på sikt kunne koble på linjetrafikken slik at vi også kan kjøre elektrisk over lange strekninger på tvers av regioner. Det betyr mindre klimautslipp og redusert støy langs en rekke trafikkerte korridorer, avslutter Wille.

Posten Bring har nå signert avtaler med leverandører til ladenettverket og forberedelsene er i full gang. De rundt 100 nye ladepunktene skal være oppe i løpet av vinteren.

Powered by Labrador CMS