HÅNDTRYKKET: Anil Reddi (Director Quantron-as-a-Service), Jens Berge (CEO Norwegian Hydrogen AS), Michael Perschke (CEO Quantron AG),Per Øyvind Voie (Managing Director, Vireon AS) lover å gjøre seg bemerket i Norge og Norden de kommende årene.

Norsk hydrogenaktør og tysk lastebilaktør går sammen

– Vi ser frem til å se hundrevis av tunge kjøretøy fra Quantron på Nordiske veier i årene som kommer, sier Jens Berge, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen.

Det er ikke lenge siden YrkesBil omtalte Norwegian Hydrogen AS, som har store planer for sitt fyllestasjonsselskap, Vireon.

Nå melder selskapet at de har inngått et samarbeid med det tyske lastebilselskapet Quantron AG, som YrkesBil også har møtt - og omtalt - flere ganger tidligere.

Da vi snakket med Quantron-sjefene på IAA i Hannover sist høst, uttalte de at Norge snart ville bli deres andre hjemmemarked.

Foretrukket partner

Norwegian Hydrogen opplyser at de nå blir en strategisk partner i Quantrons Clean Transportation Alliance, og at de med dette også blir «en foretrukket partner for Quantron i hele Norden, og i Norge er samarbeidet enda tettere».

Det tyske selskapet har et konsept de kaller «Quantron-as-a-Service», som fungerer slik at deres lastebilkunder kun fyller hydrogendrivstoff på lastebilene sine fra Quantrons foretrukne hydrogenleverandører.

Som tidligere skrevet arbeider Norwegian Hydrogen nå med å etablere fyllestasjoner for hydrogen i sentrale deler av Norden. Dette gjøres gjennom det nyetablerte datterselskapet Vireon.

– Avtalen med Quantron er en fantastisk start på dette første trinnet i vår planlagte utrulling i Europa. Vi ser frem til å se hundrevis av tunge kjøretøy fra Quantron på Nordiske veier i årene som kommer, sier Jens Berge, administrerende direktør i Norwegian Hydrogen.

Ny standard

Quantron jobber med såkalt nullutslipps person- og godstransport.

- Vi jobber med helhetlige løsninger som ikke bare omfatter selve kjøretøyene, men også energiforsyningen og nødvendig infrastruktur. I Norwegian Hydrogen og Vireon har vi en utmerket partner for å realisere våre ambisjoner i det nordiske markedet, sier Anil Reddi, Director Quantron-as-a-Service.

Norwegian Hydrogen opplyser at de produserer, distribuerer og leverer grønt hydrogen til både mobilitets- og industriformål.

Partnerskapet med den tyske lastebilleverandøren mener Norwegian Hydrogen vil bidra til å akselerere Vireons ambisjon om å rulle ut et nettverk av 30-50 storskala hydrogenfyllestasjoner innen 2027.

Det første steget

Selskapene hevder det er stor interesse og etterspørsel etter brenselcelledrevne tung-/langtransportbiler i Norden og i resten av Europa.

Vireon anslår at det vil være mer enn 1.500 hydrogendrevne lastebiler i Norden før 2027. De mener kjøretøyene vil kreve et omfattende nettverk av fyllestasjoner og viser til beregninger om at det vil kreves leveranser av mer enn 20.000 tonn hydrogen per år.

- Vår planlagte virksomhet i Norden gir et veldig godt grunnlag for videre ekspansjon i Europa i årene som kommer, sier Berge.

Selskapet viser til anslag om at 1.500 hydrogenlastebiler på nordiske veier vil spare opptil 250.000 tonn CO2 per år sammenlignet med dieselbiler.

Powered by Labrador CMS