FULL GASS: Olav Dårflot, sjef for bussvirksomheten i Norsk Scania, skal levere et betydelig antall gassdrevne busser i år, men understreker at Scania også kommer for fullt med flere elektriske bussvarianter.

Neste generasjon Scania er her

Olav Dårflot, leder for buss i Norsk Scania, skal i år rulle ut Scanias «Next Bus Generation» i et betydelig antall i Norge. Biogass er først ut, men snart kommer også de elektriske for fullt.

Importørintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene blir publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i mars.
  • Intervjuene publiseres også enkeltvis på YrkesBil.no. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Norsk Scania AS.

– Scania er nå i starten når det gjelder leveranse av «Next Bus Generation» (NBG). Alle bussene som blir levert i 2023 er av den nye generasjonen. Vi skal levere et stort antall busser i år, de fleste bussene er med gassmotor for biogass. Her leverer vi løsninger både for komprimert gass (CBG) og flytende gass (LBG), sier Olav Dårflot, leder for bussavdelingen i Norsk Scania.

– Hvor stort blir totalmarkedet for busser i Norge i 2023?

– Vi tror totalmarkedet i Norge i 2023 vil bli på rundt 800 – 850 busser.

– Hvor stort blir totalmarkedet i 2024 og hvor stor andel av dette har Norsk Scania ambisjoner om å ta?

– Vi tror totalmarkedet for 2024 vil lande på cirka 500 busser. Det er ikke så mange nye anbud som skal starte opp neste år, så derfor et forholdsvis lavt antall. Vi har som mål å ta et godt antall av dette markedet.

– Hvilke anbud er mest interessante?

– Alle anbud er av interesse for oss og vurderes fortløpende.

– Hva er på gang av produktnyheter?

– Alle våre neste generasjons-busser er nå klare for bestilling. Her kan nevnes modellene Citywide (LE og LF) som leveres som hel-elektrisk (BEV), hybridelektrisk (PHEV) eller med drivstoffeffektiv forbrenningsmotor for biodiesel/HVO eller biogass. Vår mest allsidige buss for linje- og intercitytransport, Interlink LD i NBG, kan leveres med gassmotor både for komprimert og flytende biogass. Vår nye Scania Higer A30 i NBG, er et godt alternativ både som forstad- og langrutebuss.

– For langdistansetransport vil høydekkerne Touring HD og Touring HD Express i NBG, med det nyeste innen teknologi, møte både dagens og morgendagens transportbehov. Vi gleder oss også til å kunne levere flere bussmodeller fra Irizar med Scanias neste generasjon chassis.

Slik gikk 2022 for Scania

Registrerte 9 busser. Volumnedgang på 96,2 prosent.

Kilde: Opplysningsrådet for Veitrafikken

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– Vår bussproduksjon har så langt blitt lite påvirket av mangel på komponenter. Nå ser det ut som dette fungerer ganske godt og busser ruller fortløpende ut fra våre fabrikker.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk, både av eget salg i 2023/24 og i overskuelig tid fremover, samt totalmarkedet? Hva med andre alternative drivstoffer: Gass, HVO etc.?

– Scania Citywide LF leveres i dag med batterielektrisk drivlinje. Scania satser stort på batterielektriske kjøretøyer (BEV), så om ikke lenge vil vi ha flere alternative bussmodeller med elektrisk drivlinje for ulike transportbehov. Da vil en større andel av vårt salg bestå av rene elbusser. Vi har allerede mange gode alternativ for busser med gass-drivlinjer. Her kan vi levere busser både for komprimert gass (CNG/CBG) og for flytende gass (LNG/LBG). Sistnevnte egner seg spesielt godt for langrute- og ekspresskjøring. Alle våre drivlinjer med tradisjonell dieselmotor kan benytte HVO. I tillegg kan mange av våre dieselmotorer kjøres på 100 prosent biodiesel (B100). Vårt modellskifte til ny generasjon, gjør at våre busser er av de mest moderne som finnes i markedet.

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor fremover?

– Særnorske krav til busser vil trolig bli en fremtidig utfordring. Med tanke på sikkerhetsmessige krav, så er dette absolutt fornuftig. Det som kan være vanskelig, er å få de store bussfabrikkene, som det lenger ikke finnes noen av i Norge, til å forstå viktigheten av dette på norske busser og samtidig sette av ressurser og midler for å tilpasse ulike spesial-løsninger til et relativt lite marked.

– Når det gjelder materiellkrav til busser for nye anbud, synes vi oppdragsgiverne i Norge har blitt flinkere til å tilpasse seg de standarder som er lagd for norske anbudsbusser.

– Vi ser at de fleste oppdragsgivere i anbud i dag, bruker Bus Nordic som hovedkrav til nye busser. Det ser heldigvis ut som det etter hvert blir færre særkrav i det fleste nye anbud.

Powered by Labrador CMS