EU-STØTTE: I samarbeid med det EU-finansierte NextETRUCK-prosjektet utvikler ABB E-Mobility nå nye ladeløsning for elektriske yrkesbiler.

– Dette er kritiske punkter i dagens flåtestyring

Mest mulig effektive elektriske kjøretøy og ladesystemer for regional, mellomtung transport innen 2025 – det er målet for prosjektet NextETRUCK.

Pengene sitter løst hos EU for tiden, når det gjelder å støtte ulike prosjekter som jobber med å redusere utslippene fra transport.

Senest i går skrev YrkesBil om hydrogen-prosjektet H2AccelerateTRUCKS, som støttes økonomisk av EU og som har engasjert norske SINTEF som prosjektkoordinator.

Så er det da også litt midler å ta av i EU. I programmet Horizon Europe, som skal gå til å støtte forskning og innovasjon, er budsjettet på 95,5 milliarder euro frem til 2027.

Ti prosent forbedring

Et av prosjektene som har fått støtte herfra er NextETRUCK.

Et konsortium bestående av universiteter, forskningsinstitutter, komponentprodusenter og ITS-bedrifter, i tillegg til kjøretøyprodusentene Ford Otosan, Irizar og Tevva.

Prosjektet startet 1. juli 2022 og skal vare frem til 31. desember 2025.

Målet er, ifølge aktørene selv, å utvikle neste generasjon e-mobilitetskonsepter.

I dette ligger forventninger om å utvikle og bygge konsepter og forbedringer som skal gjøre regional, mellomtung transport minst ti prosent mer energieffektiv enn dagens beste tilgjengelige løsning.

I tillegg skal de utvikle nye konsepter og infrastruktur for hurtiglading.

Ladeløsninger

Og det er her aktualiteten kommer inn, for ABB E-mobility kunngjorde onsdag at de nå skal delta i prosjektet, hvor deres oppgave er å koordinere utviklingen av ladeløsninger.

ABB E-mobility skal bidra med sin teknologi inn i prosjektet, blant annet i form av softwareløsninger utarbeidet spesielt for flåteeiere som står foran en kompleks overgang til elektriske kjøretøy.

- Ladeløsninger, ladeplanlegging og integrering av elektriske kjøretøy i transportoperasjoner er kritiske punkter i dagens flåtestyring, sier Frank Muehlon, CEO of ABB E-mobility.

NextETRUCK skal demonstrere sine løsninger gjennom pilotprosjekter i byene Istanbul, Barcelona og Utrecht.

Powered by Labrador CMS