Forset Grus ble tildelt Enova-støtte både til elektrisk lastebil (senest i januar 2024) og til ladestasjoner (2023). Nå melder støtteorganet om rekordtildeling

Rekordtildeling fra Enova til tungtransport

Til sammen er 108 nullutslippskjøretøy i dag blitt innvilget støtte fra Enova til en samlet sum på 136,5 millioner kroner. Det er visstnok rekord.

Tildelingen er den første i Enovas nye støtteprogram Tunge nullutslippskjøretøy, som blir statsforetakets viktigste virkemiddel for å kutte klimautslipp i norsk landtransport.

- Tungtransport står for stor del av norske klimagassutslipp. Hvis vi kan få flere busser og lastebiler over på batteri eller hydrogen, vil det gi store gevinster. Derfor er jeg glad for å se at mange i bransjen ønsker å omstille seg. Regjeringen har styrket Enova med 5 milliarder kroner siden vi tiltrådte, og det ser vi nå resultater av, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen i en pressemelding.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen og administrerende direktør i Enova Nils Kristian Nakstad.

- Mange hydrogenbiler

Enovas nye støtteprogram gjør det mulig å få støtte til ulike kjøretøyskategorier på lastebil og buss. 

Støttemodellen rangerer søknadene etter hvor mye CO2 som reduseres per støttekrone, og legger opp til konkurranse om midlene.

Som YrkesBil har omtalt tidligere er bransjen skeptiske, og mener bedriftene får for lite forutsigbarhet i kostbare innkjøpsbeslutninger.

I denne første tildelingsrunden ser Enova en god spredning av kategorier som får støtte.

- I denne runden har vi gitt støtte til flere ulike kjøretøykategorier, inkludert støtte til mange hydrogendrevne lastebiler. Støtten bør forhåpentligvis motivere enda flere lastebileiere til å bytte ut bilene som slipper ut mest CO2, så vi sikrer enda raskere kutt i norske klimagassutslipp. Dette lover virkelig godt, sier Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

Forventer at flere hundre kjøretøy byttes ut

Programmet går inn som erstatning for to tidligere programmer for støtte i Enova, Tunge hydrogenkjøretøy og fyllestasjoner samt Tunge elektriske kjøretøy.

Der hvor eiere av kjøretøy før kunne søke 40% støtte, vil midlene i det nye programmet tildeles gjennom konkurranse med månedlige søknadsfrister gjennom året. Dette medfører ifølge støtteorganet kort saksbehandlingstid, og at vedtak om tildeling kan skje få dager etter søknadsfrist.

Astrid Lilliestråle, direktør for teknologi- og markedsutvikling i Enova.

- Mens Enovas tidligere støtteordninger i begrenset grad prioriterte mellom ulike typer kjøretøy, så fokuserer den nye ordningen på å skifte ut de fossildrevne kjøretøyene som har de høyeste utslippene med nullutslippskjøretøy. Dette vil forhåpentligvis øke tempoet på utskiftningen av bilparken innen tungtransporten i Norge, mener Lilliestråle:

- Vi forventer at flere hundre lastebileiere kan få muligheten til å investere i nye nullutslippskjøretøy gjennom dette programmet, og ikke minst håper vi at nullutslippskjøretøy blir aktuelt for enda flere. Dette er en sektor hvor vi ikke kan påvirke produsentene, og da må vi sørge for mest mulig kutt for pengene, sier hun.

Antall tilgjengelige modeller av tunge batterielektriske kjøretøy økte med om lag 70 prosent gjennom 2023, viser Enovas årsrapport.

Powered by Labrador CMS