FERSKT PRODUKT – ERFAREN MANN: Odd Romundstad har lang fartstid med salg av buss. Nå jobber han med kinesiske Golden Dragon, som er en av de nyeste aktørene i det norske bussmarkedet.

– Når en større del av turbussmarkedet skal ha elektriske drivlinjer, er vi allerede klare

Kinesiske Golden Dragon gjør seg bemerket i det norske bussmarkedet. Salgsdirektør Odd Romundstad hos importøren Eurobus Nordic AS er tydelig på at det ikke holder bare å delta, men at målet er å vinne alle steder de deltar.

Importørintervju

  • YrkesBil gjennomfører ved hvert årsskifte intervjuer med alle de store importørene av nyttekjøretøy i Norge.
  • Alle intervjuene med bussimportørene blir publisert samlet i bladet YrkesBil nr. 2 i mars.
  • Intervjuene publiseres også enkeltvis på YrkesBil.no. Du finner dem her.
  • Denne gangen: Eurobus Nordic AS / Golden Dragon.

– I Norge skal vi levere cirka 150 busser hvorav cirka 50 er av modellen Pivot (by- forstadsbusser) og cirka 100 av vår modell Triumph (rute- og turbusser) i år. Største enkeltlevering er til Vy Buss med 94 busser til bussanbudet Kongsberg, Numedal og midtfylket. Nest største levering er til Tide Buss AS som skal gå i bussanbudet i Kristiansund.

– Hvor stort blir totalmarkedet for busser i Norge i 2023?

– Cirka 900 busser (+23 passasjerer)

– Hvor stort blir totalmarkedet i 2024 og hvor stor andel av dette har dere ambisjoner om å ta?

– Veldig usikkert på grunn av opsjoner som blir/ikke blir utløst, men vårt «guesstemate» er 500-600. Vår ambisjon er å delta – for å vinne – på utvalgte anbud der vi vet vi kan levere riktig produkt til riktig kvalitet.

– Hvilke anbud er mest interessante fremover?

– Alle anbud er i utgangspunktet interessante for oss, men vi vekter hele tiden vår interne kapasitet opp imot hva som er i spill for å sikre en god kvalitet på våre leveranser både i Norge, Sverige og Danmark.

– Hva er på gang av produktnyheter fra Eurobus Nordic/Golden Dragon?

– Vi ønsker å videreutvikle vår eksisterende produktportefølje med flere modeller i flere lengder i en naturlig «organisk» vekst. Vi skynder oss langsomt.

– I hvilken grad – og hvordan – påvirker komponentmangel bussbransjen?

– Vi er ikke påvirket av dette i særlig grad. Vår utfordring har i større grad vært logistikk og stengte havner og mangel på transportkapasitet. Nå har dette bedret seg vesentlig og vi har også tatt grep for å sikre oss rikelig tilgang på transportkapasitet.

– Hvor stor andel av salget blir elektrisk, både av eget salg i 2023/24 og i overskuelig tid fremover, samt totalmarkedet? Hva med andre alternative drivstoffer: Gass, HVO etc.?

– Eget salg er 100 prosent elektriske busser. Det er vel også slik at en stadig økende del av totalmarkedet, spesielt anbud også utenfor byene blir med elektriske drivlinjer, noe vår levering til Kongsberg-anbudet i år er et tydelig signal om. Det er vel også kun et tidsspørsmål før en mye større del av turbussmarkedet også blir med elektriske drivlinjer, noe vi allerede er klare for.

– Hva er de største utfordringene bussbransjen står overfor fremover?

– Den største utfordringen for bransjen er og blir mangel på arbeidskraft, spesielt sjåfører, men også annet personell som mekanikere og andre.

Powered by Labrador CMS