MAN hTGX er navnet på modellen som har forbrenningsmotor med hydrogen som drivstoff.

100 hydrogendrevne MAN til Norge i 2025

MAN skal produsere en førserie på 200 lastebiler med hydrogendrevet forbrenningsmotor i 2025. 100 av disse skal leveres til Norge.

- Dette er en verdensnyhet og en milepæl for arbeidet med å kutte utslipp i transportsektoren, sier Jan Carsten Gjerløw, leder av H2Truck-prosjektet.

Ikke rart han er glad. Med dette får han sine ord fra 2021 tilnærmet i behold: Den gang fortalte han at H2Truck-prosjektet jobbet for å rulle ut 100 hydrogendrevne lastebiler innen 2025. 

Den gangen ble det ikke uttalt at det var 100 biler fra MAN, og det var neppe bestemt den gangen heller. Tyske Quantron har også vært nevnt opptil flere ganger, uten at vi har sett noen av dem på norske veier ennå.  

Men nå er det altså klart, at MAN velger Norge som viktigste satsningsland for sin begrensede flåte av 200 hydrogendrevne førserie-lastebiler. Halvparten av bilene skal til Norge. 

Norge først ut

Norge er visstnok også det første landet som får tilgang til lastebilene, som altså har forbrenningsmotorer som kjøres på hydrogen - dette er ikke elbiler med hydrogenfyrt brenselcelle.

- Vi gleder oss veldig til nå å kunne tilby denne nullutslippsløsningen til interesserte kunder, sier Steinar R. Berg og Magne Skjerven, begge med ansvar for salg til storkunder hos MAN Truck & Bus Norge.

- MANs mål med å tilby hydrogenlastebilene er å tilby en alternativ nullutslippsteknologi i segmenter som er utfordrende å elektrifisere, sier Johnny Martinsen, produktsjef last i MAN Truck & Bus Norge.

"H45" hydrogen-forbrenningsmotoren er basert på den velkjente D38 diesel-motoren fra MAN, og produseres ved motor- og batterifabrikken i Nuremberg. Effekten oppgis til opptil 520 hk og dreiemomentet til 2.500 Nm. Den direkte injeksjonen av hydrogen i motoren sørger ifølge MAN for rask kraftlevering. Med hydrogen komprimert til 700 bar (CG H2) og en tankkapasitet på 56 kg, kan kjøretøyet fylles på under 15 minutter, ifølge MAN.

Satser fortsatt på BEV

Martinsen trekker fram:

- Høy nyttelast, god rekkevidde og rask fylletid: Vi skal levere en førserie hydrogen trekkvogner i 6x2 og 6x4 utgave som er godt egent for norske forhold med en rekkevidde fra 450 til 500 km og som kan tankes i løpet av 10-12 minutter.

- Vårt fokus er fortsatt klart på BEV: Elektrisk drivlinje har betydelige fordeler i forhold til andre drivkonsepter når det gjelder drifts- og energikostnader, spesielt innenfor lokal godstransport. Vår nye hydrogendrevne hTGX gjør at vi nå også kan tilby en alternativ og komplementær nullutslippsløsning til vår nye generasjon elektriske kjøretøy. Den vil passe godt til segmenter som er mer utfordrende å elektrifisere slik som langtransport og anleggssegmentet.

MAN viser til at det nye CO2-regelverket på EU-nivå vil klassifisere lastebiler med hydrogenforbrenningsmotorer som nullutslippskjøretøy.

- Optimalisert for krevende operasjoner: MAN hTGX er godt egnet for høye norske totalvekter. Den er robust og pålitelig og takler godt utfordrende miljøer. Den er også ideell for våre nordiske klimatiske forhold og utfordrende topografi.

- Sterk partner: Vi har registrert stor interesse for hydrogenforbrenningsteknologien innenfor segmentene langtransport og anlegg fra norske aktører, og det er én av grunnene til at nettopp Norge er valgt som første land, sier Martinsen.

Pressemeldingen opplyser ikke om hvem som skal kjøre de 100 bilene i Norge.

Serieproduksjon av lastebilen kan starte allerede i andre halvår 2026, opplyses det. 

Nå kan hydrogen-stasjonene bygges

En forutsetning for at hydrogenlastebilene kan rulle på norske veier er at det bygges fyllestasjoner. For å sikre en koordinert utrulling har MAN jobbet tett sammen med det norske selskapet Vireon, som skal bygge et nettverk av hydrogenstasjoner i Norge, Sverige, Danmark og Finland.

- Det blir ingen hydrogenlastebiler uten fylleinfrastruktur, og vårt samarbeid med Vireon er derfor avgjørende for at nettopp Norge prioriteres så tungt, sier Martinsen.

Vireon har så langt fått tilsagn om støtte fra Enova til fire stasjoner i Norge.

- Vi er klare til å bygge hydrogenstasjoner for lastebiler i Norge og har jobbet tett sammen med MAN og H2 Truck for å få de første 100 hydrogenlastebilene på veien allerede i 2025, sier Per Øyvind Voie, daglig leder i Vireon.

De første stasjonene vil gjøre det mulig å bruke hydrogen i noen utvalgte korridorer. På sikt skal det etableres et nettverk av stasjoner som gjør at hydrogenlastebiler kan brukes i hele landet. Voie påpeker at myndighetene må bidra så takten i omstillingen kan øke.

- Hydrogen som drivstoff har alle egenskapene som skal til for å erstatte diesel fullstendig i tungtransporten – og når MAN nå går i gang med sin førserieproduksjon kan det skje raskt. Men skal vi lykkes trengs det en mye raskere oppskalering av både hydrogenproduksjon og fylleinfrastruktur. I det nye forslaget til NTP var hydrogen til tungtransporten knapt nevnt, så her må myndighetene mye sterkere på banen om de mener alvor med å kutte utslippene, sier Per Øyvind Voie.

- Milepæl for norsk hydrogensatsing

Generalsekretær Ingebjørg Telnes Wilhelmsen i Norsk Hydrogenforum (NHF) mener MANs satsing er viktig ikke bare for den norske hydrogensatsing, men også for mulighetene til å nå klimamålene i transportsektoren.

Miljødirektoratets vurdering er at måltallet for nye utslippsfrie lastebiler må økes til 100 % i 2030 dersom klimamålene skal nås.

- Da er vi avhengig av å ta i bruk både hydrogendrevne og batterielektriske lastebiler. MANs lansering markerer starten på utrullingen av hydrogenlastebiler og -stasjoner. Dette er en milepæl for hydrogensatsingen i Norge, og svært viktig for å nå klimamålene innen transport sier Ingebjørg Telnes Wilhelmsen.

Samler hele verdikjeden

Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn.

H2Truck-prosjektet er et samarbeid mellom lastebilbrukere, leverandører av hydrogen og lastebilprodusentene. 

Prosjektet skal øke kunnskapen i hele verdikjeden og bidra til å redusere barrierer og risikoen for den enkelte aktør. 

Prosjektleder Jan Carsten Gjerløw har samarbeidet med MAN i lang tid for å få til denne satsingen, og er svært fornøyd med at dette nå har lykkes og at Norge får tilgang til lastebilene først.

- Det er veldig gledelig at MAN nå kommer med de første lastebilene og raskt kan skalere opp produksjonen. Mange transportører er interessert i hydrogenlastebilene, men det er krevende å være tidlig bruker av ny teknologi. Et godt samarbeid mellom aktørene i verdikjeden vil sikre at hydrogen blir tilgjengelig når lastebilene kommer. Dette er fokuset i H2Truck, og jeg er glad for at utrullingen nå endelig kan starte, sier Jan Carsten Gjerløw, daglig leder i Evig Grønn.

Powered by Labrador CMS