SAMARBEID: Daimler Truck viste på IAA-utstillingen i 2022 sin GenH2 Truck. Nå jobber de sammen med blant annet Volvo Group og Iveco i en allianse for å sette trykk på utrullingen av hydrogenbiler og fylleinfrastruktur i Europa.
SAMARBEID: Daimler Truck viste på IAA-utstillingen i 2022 sin GenH2 Truck. Nå jobber de sammen med blant annet Volvo Group og Iveco i en allianse for å sette trykk på utrullingen av hydrogenbiler og fylleinfrastruktur i Europa.
SAMARBEID: Daimler Truck viste på IAA-utstillingen i 2022 sin GenH2 Truck. Nå jobber de sammen med blant annet Volvo Group og Iveco i en allianse for å sette trykk på utrullingen av hydrogenbiler og fylleinfrastruktur i Europa.
SAMARBEID: Daimler Truck viste på IAA-utstillingen i 2022 sin GenH2 Truck. Nå jobber de sammen med blant annet Volvo Group og Iveco i en allianse for å sette trykk på utrullingen av hydrogenbiler og fylleinfrastruktur i Europa.
SAMARBEID: Daimler Truck viste på IAA-utstillingen i 2022 sin GenH2 Truck. Nå jobber de sammen med blant annet Volvo Group og Iveco i en allianse for å sette trykk på utrullingen av hydrogenbiler og fylleinfrastruktur i Europa.

Norske SINTEF leder europeisk prosjekt for å få flere hydrogenlastebiler på veien

Med støtte fra EU samarbeider flere lastebil- og drivstoffprodusenter nå med ulike forskningsinstitutter, for sammen å få fart på hydrogen som et alternativ for tungtransporten i Europa. Norske SINTEF har inntatt førersetet.

H2AccelerateTRUCKS heter det nye prosjektet som ble offisielt startet 1.februar i år.

Om du synes prosjektnavnet låter kjent er det kanskje fordi du tidligere har lest om H2Accelerate Collaboration på YrkesBil.no.

Mens man i Europa har forstått at null utslipp i tungtransport ikke vil nås med batteri-elektrisk framdrift alene, har hverken de ulike relevante direktorater eller virkemiddelapparatet i Norge kommet til den samme erkjennelsen

Steffen Møller-Holst, SINTEF

Nå har noen av samarbeidspartnerne i Collaboration-prosjektet gått sammen om det nye Trucks-prosjektet.

H2Accelerate Trucks er et partnerskap som blant annet involverer lastebilprodusentene Daimler Truck, Volvo Group og Iveco.

De to førstnevnte har som kjent et eget samarbeid om utvikling av brenselceller i joint venture-selskapet Cellcentric.

Sammen med energiselskapene Shell, Everfuel og TotalEnergies, konsulentselskapet Element Energy og forskningsinstituttene Sintef og VTT, har konsortiet fått tildelt EU-støtte på 30 millioner euro fra Clean Hydrogen Partnership.

Prosjektet innebærer at 150 utslippsfrie lastebiler, drevet av brenselceller med hydrogen, skal settes i drift. Samtidig blir åtte hydrogenstasjoner finansiert av Connecting Europe Facility langs strekningene som lastebilene skal betjene.

Lastebilene som skal utplasseres i den første fasen er trekkvogner med opptil 44 tonns lastekapasitet og rekkevidde på 600 til 1000 km.

Grunnlag for oppskalering

Industriaktørene ønsket at SINTEF skulle koordinere det hele.

Det norske forskningsinstituttet har rundt 30 års erfaring fra forskning og innovasjon på fagområdet, og har blant annet vært svært delaktige i hydrogenprosjektet til Asko.

PROSJEKTKOORDINATOR: Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogenteknologi i SINTEF.
PROSJEKTKOORDINATOR: Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogenteknologi i SINTEF.

Dagligvaregrossisten har ved sin avdeling i Midt-Norge tatt i bruk tre hydrogendrevne lastebiler fra Scania.

Det er Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogenteknologi i SINTEF, som er prosjektkoordinator for H2Accelerate Trucks.

– Prosjektet skal legge grunnlaget for oppskalering av produksjonskapasiteten til tusenvis av lastebiler per år. Den betydelige skalaen gjør H2Accelerate Trucks til en game changer. Slike prosjekter er avgjørende for å nå nullutslipp tidsnok, sier Møller-Holst på SINTEFs egen nettside.

YrkesBil har tidligere skrevet om det norske prosjektet H2 Truck, der en rekke aktører har gått sammen med mål om å få de første 100 hydrogendrevne lastebilene på veien i Norge innen 2025.

Ingen av de 150 lastebilene i H2AccelerateTRUCKS vil imidlertid bli å se i Norge:

– Det er dessverre ingen av de 150 lastebilene som – slik planene er nå – skal demonstreres i Norge, opplyser Steffen Møller-Holst til YrkesBil.

– Tilgang på hydrogen er naturligvis én av forutsetningene for å kunne kjøre dem, også her til lands, utdyper han.

Hydrogen og batteri hånd i hånd

Tyskland alene har nå mer enn 100 H2-stasjoner i drift, og maksimal-avstand mellom stasjonene er i EU satt til 150 km.

– Mens man i Europa har forstått at null utslipp i tungtransport ikke vil nås med batteri-elektrisk framdrift alene, har hverken de ulike relevante direktorater eller virkemiddelapparatet i Norge kommet til den samme erkjennelsen, fortsetter Møller-Holst.

Han mener batteri- og hydrogenelektrisk framdrift kompletterer og supplerer hverandre på en utmerket måte.

– For mindre kjøretøyer og for kortere distanser, er batterielektrisk framdrift uovertruffen. Der batterielektrisk framdrift ikke lengre er hensiktsmessig – grunnet rekkevidde og kostnader – er hydrogenelektrisk framdrift den samfunnsøkonomisk klart beste løsningen, fastslår Steffen Møller-Holst.

Han viser også til at SINTEF har utført en rekke beregninger av totale eierskapskostnader for busser, lastebiler og tog:

– Disse viser klart at tilgang på effekt, kostnader for ladeinfrastruktur, venting under lading og rekkevidde gjør batterielektrisk framdrift lite aktuell for tyngre kjøretøyer som skal operere over lengre distanser.

Ønsker støtteordning

Anders Ødegård, senior prosjektleder i SINTEF, mener prosjektet også blir viktig for danske Everfuel, som har etablert et kontor i Norge.

– Med deres ambisjoner om å levere hydrogen til lastebiler i Norge, håper jeg at vi nå kan få på plass en god, samkjørt støtteordning for innkjøp av hydrogenlastebiler og utbygging av hydrogenstasjoner for veitransport også i Norge. Enovas støtte til utbygging av maritime hydrogen-huber vil her kunne fungere som mal, sier Ødegård på SINTEFs nettside.

Powered by Labrador CMS